"НІКОПОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ №14 НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Освітні програми, що реалізуються у закладі

 

                              

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

комунального закладу

«Нікопольська середня

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

№ 14»

 

                                                               

 

  Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації

Освітня програма є нормативним документом комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14»(далі КЗ «НСЗШ №14»), у якому зазначається єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання.

Освітня програма КЗ «НСЗШ №14» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів МОН «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» від 20.04.2018 №407, «Про затвердження типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІ ступеня» від 20.04.2018 № 405.

Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Зміни, що стосують­ся всіх сфер суспільного життя, спричинені не лише потребою оновити й змінити їх, вони є наслідком взаємовпливів і закономірних перетворень, що відбуваються в усьо­му світі. Освітня галузь в Україні, обравши шлях кардинальних реформ, входження до європейського освітнього простору, поліпшення якості освіти, потребує узгодження всіх її компонентів із загальноприйнятими світовими стандартами, що відповідатим­уть найкращим світовим зразкам. Цього потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається, цього прагнуть самі громадяни на шляху до зростання добробуту та загального людського розвитку.

Створення позитивного іміджу школи в соціальному оточенні через стимулювання учнів та педагогів, через відкритість та гласність навчально-виховного процесу, формування моделі партнерства педагогів та батьків, педагогізації  мікрорайону школи робить можливим надання якісних освітніх послуг в умовах гармонійної та злагодженої співпраці всіх учасників шкільної освіти – учнівського зібрання, колективу педагогів-однодумців та співтовариства батьківської громадськості. А все разом і є першочерговим та головним завданням управління сучасною школою.

Запорука успіху - демократичність школи в її відкритості перед громадськістю.

Тому елементом системи управлінської діяльності є встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між школою та громадськістю, від яких залежить успіх функціонування і розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Поділяємо думку. що вміння подати себе з найкращого боку в умовах ринкових відносин межує з мистецтвом. Громадська думка про школу створюється шляхом реклами, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят, днів відкритих дверей, предметних днів, тощо.

Крім того, навчальний заклад бере участь у проекті «Інтегрування змісту  випереджаючої освіти для сталого розвитку  у навчально-виховний процес». Першим кроком колективу як учасника експерименту стала робота над створенням власної моделі школи випереджаючої освіти. Такої моделі, яка б відповідала завданням дослідно-експериментальної роботи, але водночас спиралась на особливості діяльності нашого конкретного закладу.

За основу створення власної моделі була взята наступна:

ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Метою створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку особистості стала переорієнтація системи освіти на потреби споживачів освітніх послуг на основі європейських стандартів;  створення умов для забезпечення європейських стандартів освітньої діяльності;  оптимізація умов діяльності всіх учасників освітнього процесу, формування їх нових компетенцій.

Перед педагогічним колективом поставлено завдання урізноманітнити тематичне вивчення предметів, впровадити інтегровані уроки з елементами сталого розвитку, окремо – уроки з економічним спрямуванням.

Основна мета вивчення економіки в школі:

 • навчити і зрозуміти логіку економічних явищ, процесів у минулому й сьогоденні;
 • навчити розглядати економіку як постійно прогресуючу систему.

У відповідності до чинного законодавства КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-ІІ СТУПЕНІВ № 14» здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

I ступінь - початкова загальна освіта;

II ступінь - основна загальна освіта.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

21

21

 

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

21

19

9,5

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

4

 

 

 

Кадрове забезпечення

 

Наймену-вання навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Наймену-

вання  посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (результати останьої атестації, рік)

 

Педагогічний стаж  (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування  закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Українська мова та література

Фоміна Олена Павлівна

Директор

Криворізький педагогічний інститут,1997 р.. Філологія,вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді, 2017р.

16 тарифний  розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №699 ,

15.05.2014р.,

курси керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів української мови та літератури.

 

 

 

Вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2015р.

14 тарифний розряд

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №699 ,

15.05.2014р.,

курси керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів української мови та літератури.

 

 

 

 

Математика

Ядрьонова Світлана Миколаївна

Заступник директора з НВР

Кіровоградський державний педагогічний

університет,2003р..

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Вчитель математики та основ інформатики

Відповідає займаній посаді, 2017р.

16 тарифний  розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

15р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6139 ,

09.10.2015р.,

курси заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів , вчителів математики та основ інформатики.

 

 

 

Вчитель математики

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2016р.

14 тарифний розряд

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6139 ,

09.10.2015р.,

курси заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів , вчителів математики та основ інформатики.

 

 

 

 

 

Українська мова та література , економіка

 

Джежеря Ольга

Олександрів-на

Вчитель української.

мови та літератури

Криворізький державний університет, 2000р..

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Мелітопольський державний  педагогічний університет , 2010 р.. Початкове навчання, викладач педагогіки і методик початкового навчання

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

 

24р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 1663-17,

08.06.2017р.,

курси вчителів української мови та літератури.

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 8298/02

16.12.2016р.,

курси вчителів економіки, основ споживчих знань та фінансової грамотності.

 

 

Англійська мова

Савченко Оксана

Леонідівна

Вчитель англійської

мови

Дніпропетровський

державний університет,1998 р.. Англійська мова та література, філолог, викладач англійської мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2014р.

13 тарифний розряд

24р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення № 12025

29.11.2013р.,

курси вчителів англійської мови.

 

 

 

Російська мова , зарубіжна література

Репешко Інна Юріївна

 

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Криворізький

педагогічний  інститут,1997 р.. Російська мова та література, вчитель російської мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,

2013р.

13 тарифний розряд

 

26р

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 41682253/231,

26.01.2018р.,

курси вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури.

 

 

 

 

 

 

Математика, фізика

Колесникова Ніна Йосипівна

Вчитель математика та фізики

Джезказганський педагогічний інститут,1980 р.

Загальнотехнічні дисципліни та трудове навчання з додатковою спеціальністю фізика, вчитель трудового навчання і фізики

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель»,

2015р.

14 тарифний розряд

 

 

46р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №885 ,

28.11.2014р.,

курси вчителів фізик, астрономії, який додатково викладає математику.

 

 

Біологія, хімія.

Дегтянникова Ольга Миколаївна

Вчитель біології

Вища. Мордовський державний педагогічний інститут, 1989р.

Біологія, вчитель біології

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2017р.

13 тарифний розряд

 

26р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 5788,

22.09.2017р.,

курси вчителів біології, хімії та природознавства.

 

 

Географія,

історія,

право-

знавство, природо-

знавство,

україно-

знавство

Біловоденко Тетяна

Володимирів-на

 

Вчитель географії та історії

Мелітопольський

педагогічний університет,2004 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Географія.

Вчитель географії  та основ економіки. Організатор краєзнавчо – туристичної роботи

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

 

15р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення № 7454,

27.06.2013р.,

курси вчителів географії та біології.

 

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 8470-16,

28.12.2016р.,

курси вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін.

 

 

Інформатика,

трудове

навчання

Чередниченко Анна

Віталіївна

Вчитель інформати-ки

Мелітопольський державний педагогічний університет ім..Б.Хмельницького, 2017р.( базова вища).

Інформатика. Вчитель інформатики

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

3 р.

-

 

Фізична культура

 

Кисленко Валентина

Петрівна

Вчитель фізичної культури

Черкаський педагогічний інститут, 1973 р.

Фізичне виховання, вчитель фізичного виховання.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2017р.

13 тарифний розряд

 

44р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 2756-16,

22.04.2016р.,

курси вчителів фізичної культури.

 

 

Початкові

класи

 

 

Боцян Ольга

Степанівна

Вчитель початкових класів

Нікопольське педагогічне училище,1988 р.

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Вчитель початкових класів і старша піонерська вожата (середня спеціальна).

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2015р.

11 тарифний розряд

 

 

25р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 946,

13.02.2015р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

 

Початкові

класи

 

Степанченко Любов

Анатоліївна

Вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут,2002 р.

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

27р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення № 10586

01.11.2013р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

Початкові

класи

 

Єрмола Олена

Вікторівна

Вчитель початкових класів

Київський державний педагогічний інститут, 1987р.

Педагогіка і методика виховної роботи. Методист виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя.

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2016р.

14 тарифний розряд

15р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 2576,

14.04.2017р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

Початкові

класи

 

Полякова Тетяна

Вікторівна

Вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут,2009 р..

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2015р.

13 тарифний розряд

 

20р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 004 ,

24.10.2014р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

Початкові

класи

 

Єфімчук Катерина Олегівна

Вчитель початкових класів

Нікопольське педагогічне училище,2014р.

Початкова освіта, вчитель з початкової освіти, вчитель англійської мови початкових класах (середня спеціальна).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

3 р.

-

 

Основи здоров’я,

«Школа проти СНІДу» ,  образотворче мистецтво.

Перепадя Наталія

Едуардівна

 

Педагог- організатор

Нікопольське педагогічне училище,1986 р..

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Вчитель початкових класів і старша піонерська вожата

(середня спеціальна).

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», 2015р.

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

11 тарифний розряд

22р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення № 9870

12.10.2012р.,

курси вчителів основ здоров’я.

 

 

Початкові

класи,

біологія

Дорошенко Олена

Євгенівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний  університет,2003 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія, вчитель географії, біології та основ економіки. Організатор краєзнавчо – туристичної роботи.

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»,

2015р.

12 тарифний розряд

 

13р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6290 ,

16.10.2015р.,

курси вчителів біології, екології та природознавства.

 

Музичне мистецтво

Смирнова Тетяна Семенівна

Вчитель музичного мистецтва

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1991р.        Музика та співи, вчитель музики та співів середньої школи

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2015р.

14 тарифний розряд

32р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №3330 ,

28.03.2014р.,

курси вчителів музичного мистецтва.

 

 

Загальні положення освітньої програми

КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 14»
(1-2 клас)

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Типову освітню програму для 1-2 класів КЗ «НСЗШ № 14» розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для використання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

 

Загальні положення освітньої програми

КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 14»
(І ступінь)

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладу загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

На основі навчального плану заклади складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

         Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів (інформатики, англійської мови)  відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову, використовується на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад формує самостійно з варіативних модулів  відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

За Державним стандартом початкової освіти до ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Виокремлення в навчальній програмі таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Охарактеризуємо предметний арсенал щодо формування компетентностей учителями базових шкільних дисциплін початкової, базової та старшої  школи.

Соціальна компетентність

 • Створювати та розв’язувати проблемні ситуації.
 • Використовувати інтерактивні методи навчання, у яких раціонально поєднувати індивідуальні, групові і фронтальні види роботи; роботу в парах, у малих групах, групах за інтересом, рольових групах, де є лідер, слухач, коментатор.
 • Застосовувати тестові та різнорівневі завдання, що дають дитині право вибору, учити їх обирати потрібний варіант, рівень.
 • Давати й періодично змінювати громадські доручення, обговорювати їх виконання, підводити підсумки роботи.
 • Проводити виховні заходи патріотичного змісту, здійснювати правове та морально-етичне виховання.
 • Проводити інноваційні уроки громадянської освіти.
 • Створювати ситуації морального вибору на основі прочитаних творів або життєвих ситуацій.
 • Учити дітей висловлювати власну точку зору, вислуховувати думку товариша, узгоджувати та доходити до порозуміння.

Полікультурна компетентність

 1. Формування поваги до традицій, звичаїв, історії України.
 2. На основі оволодіння досягненнями національної культури стимулювати прийняття та розуміння інших культур.
 3. Ствердження гуманістичної моралі та формування загальнолюдських цінностей.
 4. Формування толерантного ставлення до культур та традицій інших народів.

Комунікативна компетентність

Мета: формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження.

 1. Уміння спілкуватися усно.
 • Використання діалогу, полілогу, монологу.
 • Інсценування казок.
 • Усний опис картини.
 • Проведення нестандартних уроків, ділових інтелектуальних ігор, круглих столів, дискусій.
 • Розширення словникового запасу учнів через роботу зі словниками.
 • Складання словосполучень та речень, робота з відновлення деформованого тексту.
 • Використання нових інтерактивних технологій та прийомів педагогічної техніки «Мозковий штурм», «Акваріум» тощо.
 1. Уміння спілкуватися писемно.
 • Написання згідно з програмою запрошень, привітань, оголошень.
 • Листування з ровесниками.
 • Складання пам’яток щодо адекватного спілкування і відпрацьовування їх з дітьми з використанням конструкцій «Я вважаю», «Перепрошую», «Я певен», «Дозвольте» тощо.
 • Здійснення перекладів текстів.
 • Проведення бібліотечних уроків, взагалі постійний зв’язок з бібліотекою.

Інформаційна компетентність

 1. Навчання дітей працювати з підручником, словниками, зошитами з друкованою основою.
 2. Пропонувати пам’ятки «Як розв’язувати задачі», «Як писати твір», «Як виконувати домашнє завдання».
 3. Сприяти формування вміння опрацьовувати інформацію на підставі аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення тощо.
 4. При підготовці до уроків позакласного читання вчити користуватися художньою літературою, енциклопедіями, репродукцією.
 5. На уроках математики навчати дітей користуватися таблицями, схемами, згортати інформацію (скорочений запис умови задачі).
 6. Навчати дітей діалогу як засобу отримання інформації один від одного.
 7. Співпрацювати зі шкільною бібліотекою.
 8. Передбачити проведення усних журналів, зустрічей з цікавими людьми, інтелектуальних ігор, екскурсій, відвідування музеїв, персональних виставок, творчих майстерень.
 9. Стимулювати знайомство учнів с дитячою періодикою: «Пізнайко», «Казковий вечір», «Барвінок» тощо
 10. Стимулювати учнів до роботи з комп’ютером.

Компетентність саморозвитку і самоосвіти

 1. Формувати загально навчальні вміння учнів як основу самоосвітньої діяльності.
 2. Стимулювати пізнавальний інтерес учнів.
 3. Практикувати диференційовані домашні завдання та прийоми випереджального навчання.
 4. Залучення дітей до виконання творчих завдань та участі у інтелектуальних заходах.
 5. Проведення розвивальних пізнавальних ігор.
 6. Залучення дітей до гурткової роботи.
 7. Складання та реалізація програми самоосвітньої діяльності учнів.

Компетентність творчої діяльності

Мета: виявлення творчого потенціалу учнів, логічного, образного мислення, створення умов для розвитку творчої особистості.

 1. Одним із стратегічних завдань є особистісний підхід до молодших школярів.
 2. Гуманістичний підхід.
 3. Індивідуальність пізнавальних здібностей.
 4. Диференціація навчання і виховання.
 5. Допомога особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись.
 6. Творча особистість повинна працювати під девізом «Допоможи мені це зробити самому».

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Загальні положення освітньої програми

КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа № 14»

(ІІ ступінь)

Освітня програма КЗ «НСЗШ № 14» загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для  9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі –навчальний план).

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 •  підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування («Економіка», «Основи медичних знань», «Патріотичні військово-спортивні ігри», факультатив «Школа проти СНІДу»);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний  план  зорієнтований  на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

1

Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

110

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно - розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи

Школа – осередок плекання щасливої дитини. Починаючи роботу над створенням освітньої програми навчального закладу, ми вирішили розпочати з кінця. Кінцевий продукт діяльності школи – модель випускника, майбутнього громадянина нашої держави. Яким він повинен бути? Перш за все – щасливим. У цьому понятті і приховані ті самі преславуті компетентності. Щасливий, коли здатен до самореалізації, спроможний побудувати справжню родину, не вагаючись, стати на захист власної держави.

Актуальність створення власної моделі випускника школи викликана низкою причин політичного, соціально-економічного та соціально-психологічного спрямувань, зокрема, зміною геополітичного оточення, недостатнім рівнем правової та інформаційної культури в суспільстві, ескалацією алкоголізму, наркоманії, проституції, деформацією системи норм, неадекватною оцінкою національних, культурних та історичних традицій, послабленням найважливіших соціокультурних інститутів держави – науки, освіти, культури тощо. Масова деформація ціннісних орієнтирів, зниження рівня національних авторитетів, послаблення культурних генотипів – шлях до духовного, морального потрясіння. Все це може призвести до соціальної й особистісної дезадаптації  членів суспільства, зокрема дітей, у яких ще нестійка психіка, не до кінця сформований світогляд, йде пошук духовних ідеалів і ціннісних установок, що впливають на їхню правосвідомість, менталітет  тощо, а це в свою чергу призводить до загрози і наслідків інформаційно-психологічних впливів на особистість.

Тому нині метою нашої роботи є формування особистості, корисної для себе, громади і суспільства; привчання учнів до відкритого й вільного виразу своїх думок на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, розвиток навичок аргументування своїх думок засобами масової інформації; формування медіаграмотності та медіакомпетентності в рамках випереджаючої освіти для сталого розвитку. Без виховання у відповідному середовищі процес формування громадянськості, здатності до життєвої самотворчості як інтегрованих якостей особистості, що дає змогу людині відчути себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною, буде неможливим. Адже творче освітньо-виховне середовище покликане виховувати особистість, чутливу до свого оточення, здатну протистояти негативним проявам нового та впливати на оточуючих, змінюючи їх на краще. Людяність, яка Кантом тлумачиться як «здатність брати участь у долі інших людей», робить особистість більш витонченою.

 

Модель випускника основної школи:

Я – патріот:

-        маю інтерес до історії і культури України;

-        здатен до ініціативи в різних  суспільно корисних акціях;

-        знаю та володію українською мовою;

-        прагну до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу;

-        маю позитивне ставлення до суспільства, держави і її громадян;

-        усвідомлюю необхідність дотримання правил і норм поведінки, соціально значущих для суспільства;

-        сприймаю сім’ю як цінність (як ціннісну складову держави, народу, нації);

-        маю повагу до культур інших народів.

Я – особистість:

-        усвідомлюю значущість власного фізичного, психічного, соціального і духовного «Я»;

-        маю уявлення про моральні норми, погляди, судження та еталони взаємин;

-        маю позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя;

-        свідомо ставлюсь до   власного здоров’я і здоров’я інших;

-        здатен виявляти турботу про безпеку власної життєдіяльності та життєдіяльність інших;

-        відчуваю причетність до свого роду, гордість за свій рід та здатен підтримувати традиції роду;

-        дотримаюсь правил етикету;

-        морально-духовно зрілий.

Я – інноватор:

-        маю власне бачення змін у навколишньому  світі;

-        можу сприяти розвитку економіки за принципами сталого розвитку;

-        здатен конкурувати на ринку праці;

-        спроможний учитися впродовж життя.

Я - частина природи:

-        готовий до правильної взаємодії з навколишньою природою;

-        володію екологічною компетентністю і грамотністю;

-        усвідомлюю власну відповідальність за збереження природи;

-        вмію культурно поводитися серед природи;

-        чітко уявляю  екологічні проблеми нашої держави;

-        маю почуття позитивного ставлення до об’єктів природи.

Я – будівничий власної держави:

-        сформовано чітке уявлення про світ сучасних професій, про свої можливості в оволодінні різними видами професійної діяльності;

-        поінформований про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції трудової зайнятості, труднощі     професійної адаптації на початку трудової діяльності;

-        володію навичками практичної професійної діяльності;

-        володію комп’ютером, умію самостійно користуватися інформаційними джерелами з питань професійного самовизначення;

-        здатний до свідомого професійного самовизначення згідно зі своїми особистісними можливостями, здібностями та інтересами.

Я здатний до творчої діяльності:

•        сформовано естетичну культуру, культуру мислення, почуттів, дій та вчинків;

•        ерудований у галузі мистецтва;

•        володію навичками творчої діяльності в різних галузях мистецтва відповідно до власних уподобань, можливостей та здібностей;

•        маю власну особистісну оцінку творів мистецтва;

 

Модель випускника початкової школи:

Я - громадянин України:

-        усвідомлюю свою належність до народу України;

-        знаю свої права та виконую обов'язки молодшого школяра;

-        зберігаю й продовжую традиції та звичаї українського народу;

-        знаю свій родовід, з пошаною ставлюсь до близьких і рідних.

Я -  особистість:

-        володію первинними навичками, необхідними в повсякденному житті;

-        формулюю й висловлюю свою точку зору та виявляю повагу до поглядів інших;

-        дотримуюсь правил і норм толерантної поведінки;

-        усвідомлюю мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Я - резерв для подальшого інтелектуального розвитку:

-        активно залучений до навчального процесу;

-        установлюю й аналізую рівень власних знань;

-        умію порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки в навчальній діяльності;

-        постійно отримую нові знання й володію навичками отримання інформації із сучасних додаткових джерел.

Я здатний до творчої діяльності:

-        визначаю коло своїх власних інтересів;

-        усвідомлюю свої здібності та прагну до їх розвитку;

-        шукаю шляхи самостійного творіння нового й оригінального;

-        виконую нестандартні завдання з логічним навантаженням.

Я - комунікативна особистість:

-        володію мовними засобами спілкування;

-        прагну до грамотного усного та писемного мовлення;

-        проявляю самовираження та критичне мислення.

Я - здорова дитина:

-        володію гігієнічними навичками навчальної праці, харчування, дотримуюсь режиму дня;

-        добре обізнаний з наслідками шкідливих звичок;

-        прагну до фізичного розвитку.

Я - частина природи:

-        володію знаннями про навколишнє середовище;

-        прагну до захисту та збереження природи;

-        стаю учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному місті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Головними цілями та задачами, визначеними Національною доктриною розвитку освіти,   навчального закладу є:

 • забезпечити учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

-        виховання громадянина України;

-        формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-        виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

-        виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-        реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

-        виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

-        формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів;

-        запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

-        розвиток профільного навчання;

-        упровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес;

-  створення толерантного середовища у школі;

-   розвиток комунікативних здібностей учнів;

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

-  підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

-  забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;

- розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства;

- забезпечення відповідності між матеріально-технічним станом школи і   потребами сучасної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

комунального закладу

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 14»

на 2018 – 2019  навчальний рік

           Робочий навчальний план складено на виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Згідно зі Статутом Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 14 має тип середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та таку структуру:

  - школа І ступеню (1 – 4 класи);

- школа ІІ ступеню (5 – 9 класи)

Мова навчання - українська.

Мережа складається  із  12класів, 326 учнів. 

             Робочий навчальний план закладу на 2018-2019 навчальний рік складено згідно Типових освітніх програм , затверджених Міністерством освіти і науки України,   а саме:        

 

№  додатку робочого навчаль-ного плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1-А,

   1-Б

 

з українською мовою навчання

 

 Типова освітня програма  розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

№2

2,

3-А,   3-Б

    4

з українською мовою навчання

 

Додаток №2 Типової освітньої програми для 2-4 класів закладів загальної середньої освіти

(наказ МОН  України  від 20.04.2018р. №407)

№ 3

5-А,    5-Б,     6,7, 8,9

з українською мовою навчання

 

Додаток №12 Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018р.     № 405)

 ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Робочий навчальний план Нікопольської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на  вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

         При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

 

Індивідуальні консультації  та групові заняття

 

З метою забезпечення Державного стандарту початкової  та базової загальної освіти виділено додаткові години  на індивідуальні консультації та групові заняття:

 

Клас

Кількість годин

1-А, 1-Б

+1

  2, 3-А, 3-Б, 4

+1

 5-А, 5-Б (математика)

+1

7,8,9 ( алгебра)

+0,5

7,8,9 ( геометрія)

+0,5

7 (хімія)

+0,5

6,7,8 (англійська мова)

+1

6 (інформатика)

+1

 

 

 

Курси за вибором

        

 З метою допрофільної підготовки школярів, підготовки учнів до реаль­ною життя,  набуття ними практичних навичок для прийняття рі­шень у нестандартних ситуаціях, збагачення елементарними, необхідними у повсякденному житті медичними знаннями, а також доповнення, розширення і поглиблення знань з  предмета “Біологія” за рахунок варіативної складової введено курс за вибором для учнів 8-го класу «Основи медичних знань».

З метою ознайомлення учнів з основами економічних знань, оволодіння ними базовими економічними концепціями, формування у учнів світоглядного розуміння природи ринкових процесів та власного місця людини як дійової особи цих процесів за рахунок варіативної складової  введено курс за вибором «Економіка» для учнів 5-9 класів.

З метою військово – патріотичного виховання молоді, формування патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави, виховання вольових якостей і організаторських здібностей за рахунок варіативної складової введено курс за вибором «Патріотичні військово – спортивні ігри» для учнів 5-6 класів.

 

Клас

Назва курсу

Кількість годин

Програма

8

 «Основи медичних знань»

 

0,5 год

Збірник навчальних програм  курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.-с. 59-65. (лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 №14.1/12-Г-58)

5-А, 5-Б, 6,7,8,9

Економіка

0,5 год

Навчальна програма курсу за вибором «Економіка» для  учнів2–11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів. Автор: О. В. Решетняк, І. Є. Тимченко, Ю. М. Лелюк, Т. І. Чорна, Л. М. Пужайчереда, Н. В. Бєскова. (лист ІІТЗО від 06.06.2014 р. № 14.1/12-Г-852)

 

5-А,

5-Б,

6

«Патріотичні військово-спортивні ігри»

1 год

Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Деревянко В.В.(листПТЗО від 16.07.2015 №14.1/12-Г-895)

 

 

Факультативи

 

З метою  досягнення позитивних змін у складових поведінки учнів (знань, ставлень, намірів, умінь і навичок), які сприяють зменшенню ризику ВІЛ–інфікування для учнів 8-9 класів за рахунок варіативної складової введено факультатив «Школа проти СНІДу»

 

Клас

Назва факультативу

Кількість годин

Програма

8,9

«Школа проти СНІДу»

0,5 год.

Воронцова Т. В., Оржеховська В. М., Пономаренко В. С. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: Програма на- вчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. — К.: Освіта, 2013 (лист  МОН України від 09.06.2016)

 

 

Розподіл годин за окремими предметами навчального плану:

 • освітня галузь «Мистецтво» викладаєтиметься за окремими предметами «Образотворче мистецтво» (1-7 класи), «Музичне мистецтво» (1-7 класи),  інтегрований курс "Мистецтво" - у 8,9-х классах;
 • у межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

 

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень через тиждень протягом навчального року.

 

 

Предмет

 

Клас

Кількість годин на тиждень

 

І семестр

 

ІІ семестр

 Українська мова

5-А,    5-Б,      6

3,5

Через тиждень протягом року

Українська мова

7

2,5

Через тиждень протягом року

Алгебра

7,8,9

2,5

Через тиждень протягом року

Геометрія

7,8,9

2,5

Через тиждень протягом року

Історія України

8,9

1,5

Через тиждень протягом року

Географія

9

1,5

Через тиждень протягом року

Економіка

5-А     , 5-Б,        6,7,8,9

0,5

Через тиждень протягом року

Основи медичних знань

8

0,5

Через тиждень протягом року

«Школа проти СНІДу»

8,9

0,5

Через тиждень протягом року

 

Змістове наповнення предметів інваріантної складової: трудове навчання, технології та фізична культура сформоване відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення та реалізується через базовий компонент та варіативні модулі.

Для вивчення предмета «Фізична культура» обрано такі модулі:

Клас

Назва модулів

5-й

Легка атлетика (елементи футболу). Гімнастика. Баскетбол. Легка атлетика (рухливі ігри).

6-й

Легка атлетика (елементи футболу). Гімнастика. Баскетбол. Легка атлетика (рухливі ігри).

7-й

Легка атлетика (елементи футболу). Гімнастика. Баскетбол. Легка атлетика (рухливі ігри).

8-й

Легка атлетика (елементи футболу). Гімнастика. Баскетбол. Легка атлетика (спортивні ігри).

9-й

Легка атлетика (елементи футболу). Гімнастика. Баскетбол. Легка атлетика (спортивні ігри).

 

 

Для вивчення предмета «Трудове навчання, технології» обрано такі модулі:

Назва предмета

Клас

Модуль

Трудове навчання

5-й

Варіативний модуль:

Перший модуль: «Технологія виготовлення м’якої іграшки»

Другий модуль : «Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними»

 

6-й

Варіативний модуль:  

Перший модуль: «Технологія    виготовлення м’якої іграшки».

Другий модуль: «Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними».

7-й

Варіативний модуль:

«Технологія писанкарства»

8-й

Варіативний модуль:

«Технологія оздоблення одягу»

9-й

Варіативний модуль:

«Плетіння з лози»

 

Поділ класів на групи при вивченні англійської мови, російської мови, інформатики, трудового навчання здійснюється  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності групп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), групп подовженого дня і виховнихгруп загальноосвітніх навчальних  закладів усіх типів та Порядку поділ укласів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. За       № 229/6517 (зі змінами).

 

 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА РЕЖИМ РОБОТИ ШКОЛИ

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 22 грудня, ІІ семестр - з 08 січня по 31  травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів 8 – 9 червня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули (тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів) .

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;
 • у 2-4 класах -  40 хвилин;
 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Робочий навчальний план КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополя на 2018-2019 н. р.

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

у класах

 

 

 

1-А

1-Б

Разом

 

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

14

 

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

2

2

4

 

Математична

Математика

4

4

8

 

Я досліджую світ

Я досліджую світ

3

3

6

 

Технологічна

Трудове навчання

1

1

2

 

Інформатична

Інформатика

-

-

-

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

2

 

Образотворче мистецтво

1

1

2

 

 

 

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

6

 

Усього

 

19+3

19+3

38+6

 

 

Групові заняття

    1

 

1

 

2

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

40

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Робочий навчальний план КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополя на 2018-2019 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

 

 

 

2

3-А

3-Б 

4

Разом

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

       2

 

(мовний і літературний компоненти)

Російська  мова

 2

 2

 2

 2

8

 

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

8

 

Математика

Математика

4

4

4

4

16

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

 

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

1

3

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

 

 

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

 

Інформатика

1

1

1

1

4

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

 

Фізична культура **

3

3

3

3

12

 

Усього

 

21+3

22+3

22+3

22+3

87+12

 

 

Групові заняття

    1

 

1

 

1

1

4

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

23

91

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

26

103

 

 

 

 

Додаток 3

Робочий навчальний план КЗ «НСЗШ № 14» м. Нікополя на 2018-2019 н. р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5

6

7

8

9

Разом

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2

2

17

Українська література

2

2

2

2

2

2

12

Іноземна мова (англійська)

3

3

2

2

2

2

14

Російська мова

2

2

2

2

2

2

12

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

12

Суспільство-знавство

ІсторіяУкраїни

1

1

1

1

1,5

1,5

7

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

4

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

4

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

2

Математика

Математика

4

4

4

-

-

-

12

Алгебра

-

-

-

2

2

2

6

Геометрія

-

-

-

2

2

2

6

Природоз-навство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

4

Біологія

-

-

2

2

2

2

8

Географія

-

-

2

2

2

1,5

7,5

Фізика

-

-

-

2

2

3

7

Хімія

-

-

-

    1,5

2

2

5,5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

1

2

2

8

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

6

Фізична культура**

3

3

3

3

3

3

18

Разом

25,5+3

25,5+3

 

27,5+3

29+3  

29,5+3

31+3

168+18

Додатковий час на навчальні пред-мети,  факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

 

2,5

 

3,5

 

3

 

3,5

 

2

    17

 

Курси за вибором

1,5

1,5

1,5

0,5

1

0,5

6,5

Природознавство

Основи медичних знань

-

-

-

-

0,5

-

0,5

Суспільство-знавство

Економіка

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Здоров’я і фі-зична культура

«Патріотичні війсь-ково-спортивні ігри»

1

1

1

-

-

-

3

Факультативи

-

-

-

-

0,5

0,5

1

Здоров’я і фізична культура

«Школа проти СНІДу»

-

-

-

-

0,5

0,5

1

Групові заняття

1

1

2

2,5

2

1

9,5

математика

1

1

-

-

-

-

2

алгебра

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

геометрія

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

інформатика

-

-

1

-

-

-

1

англійська мова

-

-

1

1

1

-

3

хімія

-

-

-

0,5

-

-

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

32

33

33

185

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

 

28+3

 

31+3

 

32+3

 

33+3

 

33+3

185+18

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій

I. Організація навчально-виховного процесу

1.1. Навчальний  заклад   планує  свою  роботу  самостійно  відповідно до перспективного, річного, тижневого плану.

1.2.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

1.3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, чи направленням відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, а також свідоцтва про народження  (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.  Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової  справи  учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

1.4. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків(осіб, які їх замінюють).

1.5. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня наступного року.

1.6. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи в новому навчальному році.

1.7. За погодженням з відділом освіти і науки Нікопольської міського ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю в навчальному закладі  запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

1.8. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.9.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

1.10. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

1.11. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

1.12. Порядок переведення учнів навчального закладу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України. 

1.13. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

1.14. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

•        по закінченні початкової школи – табель успішності;

•        по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню

освіту.

1.15. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

•        похвальний лист;

•        свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

 

ІІ. Застосування технологій у навчально-виховному процесі

Навчальна й позанавчальна діяльність учнів повинна бути спрямована на формування наступних якостей та життєво необхідних навичок.

Як зазначає міністр освіти і науки Л.М.Гриневич, 35% ключових компетентностей, необхідних на ринку праці у 2020 році, зміняться. Головними стануть такі вміння: критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, вміння вирішувати складні завдання. Тобто, усе те, що можуть робити люди і не можуть машини.

Мета віх цих змін – випускник нової школи. Він має бути цілісною особистістю, патріотом та інноватором, здатним змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці й навчатися продовж життя. Для цього школа має дати дитині 10 ключових компетентностей, серед яких не тільки володіння мовами, математична грамотність, компетентність у природничих науках, які наша школа хоч і посередньо, але дає. Школа також повинна навчитися розвивати такі компетентності: уміння вчитися протягом життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість і фінансову грамотність, загальнокультурну грамотність і здорове життя.

З метою реалізації поставлених цілей та задач учасники освітнього процесу використовують освітні технології:

 • технології розвитку критичного мислення;
 • проектні технології;
 • інтерактивні;
 • диференційне навчання;
 • технології особистісно-зорієнтованого навчання;
 • ігрові;
 • «хмарні»;
 • інформаційні;
 • «кейс» технологія;
 • буктрелери;
 • планшетні комп’ютери;
 • мобільне навчання;
 • віртуальні / віддалені  платформи / лабораторії.

    Продуктивні методики та технології дійсно мають суттєвий потенціал, реалізацію якого можна безпосередньо пов’язати з формуванням основних груп компетентностей учнів, завданням, яке по праву визначається найвідповідальнішим у роботі вчителя, бо торкається життєвих умінь учнів, їх пристосованості до життя і, зрештою, їх долі.

  Науковці передбачають такий алгоритм досягнень результату:

 • забезпечити оволодіння учнями певними діями на рівні  умінь (навчальна задача);
 • забезпечити оволодіння учнями певними способами діяльності на основі привласнення учнями мети (складна (проблемна, ситуативна) навчальна задача, навчальний проект);
 • забезпечити формування компетентності та привласнення певного способу дій на основі власного ціле покладання (проект учня);
 • забезпечити інтеграцію компетентностей і формування компетенції (організація і супровід вибору освітньої траєкторії, наприклад, в умовах профілізації школи, досвід соціальної діяльності тощо).

         Відповідно до цього алгоритму пропонується адекватне змістовне та організаційне наповнення системи формування компетентностей учнів за рахунок реалізації певних методів та технологій навчання. Взагалі поняття технології використано у загальноприйнятому значенні як сукупність операцій, які здійснюються певним чином і в певній послідовності для досягнення конкретних цілей. Більшість освітніх технологій націлено на трансляцію та засвоєння учнями знань та умінь. Тому дуже важливо оцінити потенціал конкретної технології з позиції її адекватності завданню формування компетентностей учнів.

         Найрезультативніша технологія – метод проектів, дебати, створення порт фоліо учня та технологія «Розвиток критичного мислення через читання та письмо».

         Метод проектів - основна технологія формування ключових компетентностей учнів, яка  дозволяє використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до реальних. Проект визначається як комплекс дій, який спеціально організований учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створенням продукту, що складається з об’єкта діяльності та його усної чи писемної презентації. Метод проектів передбачає поєднання технологій створення  освітніх ситуацій, у яких учень ставить та розв’язує власні задачі, з технологією супроводу самостійної діяльності учня. Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дозволяє формувати весь набір   компетентностей.  Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову.

    Серед інших технологій доцільно використовувати, наприклад, технологію «Розвиток критичного мислення через читання та письмо», яка представлена як система стратегій, методичних прийомів, призначених для використання   на різних рівнях освіти, у різних предметних галузях, видах і формах роботи, тобто як технологія універсальна, надпредметна, міждисциплінарна, яка дозволяє отримати такі освітні результати як уміння працювати у різних галузях знань з інформаційним потоком, який зростає та постійно оновлюється; уміння висловлювати власні думки усно та писемно; чітко та конкретно по відношенню до оточуючих; уміння формувати власну точку зору, власну думку на основі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння розв’язати проблеми; здатність самостійно займатися власною освітою (академічна мобільність); уміння співробітничати та працювати в групі; здатність будувати конструктивні відносини з іншими людми.

    «Дебати» як освітня технологія спрямовані на досягнення таких результатів:

 • уміння використовувати різні способи інтегрування інформації;
 • уміння ставити запитання, самостійно формулювати гіпотезу;
 • уміння критично осмислювати одержану інформацію;
 • уміння аргументувати власну точку зору та презентувати її;
 • уміння враховувати точку зору інших людей, толерантно ставитися до їх думок;
 • уміння працювати в команді, здатність до участі у спільному прийнятті рішень;
 • здатність брати на себе відповідальність та приймати рішення в екстремальних ситуаціях.

        Навчальне портфоліо є  одночасно формою, процесом організації та технологією роботи з продуктами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які призначені для демонстрації, аналізу оцінки, розвитку рефлексії, усвідомлення та оцінки школярами результатів своєї діяльності та власної суб’єктивної позиції.

        У Стратегії національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки зазначено: «В Україні національно-патриотичне виховання має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України».

      З огляду на це, найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

     Система цінностей виховання покликана бути орієнтиром до формування у свідомості дитини власного ставлення до суспільства і природи. У першому випадку йдеться про ставлення людини до «всіх людей на землі», до своєї Батьківщини, до близького соціального оточення (громадське або цивільне виховання) і до власної родини (виховання родинності). У другому випадку мова йде про стримування ставлення людини до довкілля (екологічне виховання) і до власної природи (валеологічне виховання).

      Для розв’язання складного завдання навчання та виховання учнів заклад спрямував свою роботу на впровадження в навчально-виховний процес ідей освіти для сталого розвитку, долучившись до експериментальної роботи за проектом «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес». Діяльність закладу в цьому напрямку активізує роботу педагогічного колективу по впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, що в свою чергу покращує якість освіти та сприяє формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

      Для досягнення поставленої мети вчителі школи на уроках предметів інваріантної складової навчального плану впроваджують метод «наскрізного навчання», звертаючи увагу учнів на еколого-економічні та соціальні проблеми суспільства та намагаються знайти шляхи їх подолання. Створено систему виховної роботи, спрямованої на підвищення рівня просвіти в інтересах сталого розвитку учасників освітнього процесу; зміну цінних орієнтацій та рівня соціальної відповідальності особистості; перетворення закладу у центр сталого розвитку мікрорайону школи. Так щомісяця заплановано проведення позакласних та виховних заходів за різними напрямками, що сприяють формуванню всебічно розвинутої та соціально-відповідальної особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

-        учні;

-        керівники;

-        педагогічні працівники;

-        бібліотекар;

-        батьки або особи, які їх замінюють.

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконати професійні обов’язки.

Професійна компетентність є багатофакторним явищем, яке включає в себе систему знань і вмінь вчителя, його ціннісні орієнтири, інтегративні показники його культури (мова, стиль спілкування, ставлення до себе та до власної діяльності).

До основних елементів компетентності у  роботі вчителя відносимо:

-        компетентність у галузі теорії й методики навчання, зокрема його цілей, завдань, принципів, закономірностей, змісту, форм, методів, прийомів;

-        компетентність у галузі предметів і знання того, як зробити процес навчання, зміст предмета провідним засобом виховання учнів;

-        соціально-психологічна компетентність у галузі спілкування;

-        диференційовано-психологічна компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямованості учнівської молоді;

-        аутопсихологічна компетентність у сфері переваг і недоліків власної діяльності.

На думку адміністрації, теоретична підготовленість передує практичній роботі і передбачає одержання суб'єктивно значущих знань, які допоможуть педагогові створити не тільки образ виховного результату, а й систему засобів або технологію досягнення поставленої мети.

Значна роль у процесі позитивних перетворень у навчальному закладі належить саме керівнику, який, здійснюючи інноваційну управлінську діяльність, створює оптимальні умови для розвитку закладу в контексті розвитку інноваційної особистості.

Управлінська модель нашого закладу включає в себе раду при директорові, педагогічну раду, інформаційно-методичний центр, школу педагогічної майстерності, методичні об’єднання, батьківську громадськість.

Така модель є державно-громадською моделлю управління.

Сьогодні відбулися суттєві зміни в управлінні навчальними закладами. Причини здійснення інновацій в нашому закладі:

1.      У потребі реалізації такого навчально-виховного процесу, який відповідає вимогам держави та потребам батьків і дітей.

2.      Визначення пріоритетною особистісно орієнтовану педагогічну діяльність, яка формує якісно нове освітнє середовище.

3.      Зростання інноваційної активності вчителів.

4.      Вибір найбільш актуальних і оптимальних інформаційних джерел.

5.      Зміна умов функціонування закладу, пристосування його роботи до таких умов, як конкуренція та необхідність у забезпеченні постійного розвитку.

Для здійснення керівником інноваційної управлінської діяльності необхідні підтримка органів влади та додаткове фінансування інноваційних процесів, підготовка до інноваційної діяльності членів педколективу, інформаційна забезпеченість, підвищення професійної компетентності.

Якість освіти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти. Саме ці  чинники актуалізують проблему управління якістю освіти у навчальному закладі. Забезпечення якісної освіти на всіх етапах і рівнях, оцінка досягнутої якості, здійснення порівняльних досліджень – завдання сьогодення, вирішення якого неможливе без впровадження моніторингових досліджень.

Моніторинг є складовою управління якістю освіти.

Завдання моніторингу:

 • визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їх соціалізації;
 • встановлення зв’язків між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями;
 • оцінка впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та інших факторів.

       Кожен учитель і учень повинні чітко окреслити той бажаний результат (перспективну мету), на який вини вийдуть у процесі співпраці.

             А мета одна: випускник повинен бути освіченою людиною. Тому через удосконалення педагогічних засобів прагнемо до підвищення рейтингу навчального закладу.

            Управління навчальним закладом на рівні сучасних вимог, прийняття правильних, науково-обгрунтованих рішень потребує достовірної інформації, яку можна отримати тільки в процесі комплексного спостереження.

           Тож головною  метою для кожного навчального закладу – є виявлення проблем, негативних тенденцій, а відповідно – коригування навчальних процесів та прогнозування подальшого їх розвитку. Тому, на разі, ми і розглядаємо педагогічний моніторинг як інструмент, що забезпечує якість освіти, який розуміється як система збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку.

          Моніторинг націлює на постійне спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.

         Система моніторингу дає змогу оцінити якість освіти, якщо визначені стандарти, величини, які вимірюються, встановлені критерії, завдяки яким можна робити висновки про досягнення стандартів, ведеться збір результатів, вживаються відповідні заходи.

         Застосування технології моніторингу якості предметної освіти при викладанні предметів шкільного курсу відповідає особистісно-орієнтованій системі.

Технологія моніторингу якості освіти дозволяє виокремити особу кожного учня і диференціювати, здійснюючи особистісно-орієнтований підхід: учні з достатньо високим рівнем навчальних можливостей і творчої активності, учні з недостатнім ступенем самореалізації, учні, які потребують пильної педагогічної уваги.

Основним завданням моніторингу предметної освіти є чітке визнання учителем – наскільки випадковий чи закономірний характер має та чи інша помилка учня, своєчасна корекція та об’єктивне оцінювання його навчальних досягнень.

Опираючись на Державні стандарти освіти, моніторинг предметної освіти у нашій школі здійснюється за наступною схемою:

-        вхідна діагностична робота (для визначення стартового рівня навчальних досягнень учнів на початку навчального року – вересень місяць);

-        уроки, самостійні роботи  (здійснення оперативного контролю);

-        індивідуальні завдання, колоквіум, залік, підсумкова контрольна робота (оцінка навченості);

-        позакласні заходи з предметів, конкурси, олімпіади, дослідницька робота, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання (оцінка компетентності учня).

Такий моніторинг дає повну оцінку навчальних компетентностей учнів у курсі шкільної освіти.

Аналізуючи кадрову ситуацію школи, розуміємо, що зараз у навчальному закладі переважають досвідчені вчителі, які пропрацювали більше 20 років у освітній галузі. З одного боку, це чудово, бо вони мають високий методичний рівень, професійну компетентність, психологічну підготовку. З іншого боку ще донедавна вони насторожено ставились до новацій, були далекі від інформаційно-комунікативних технологій. Ми ризикували отримати ситуацію, у якій учні й вчитель схожі на мешканців різних планет, що абсолютно не розуміють один одного. Молоді вчителі, які прийшли до школи, з позицією дуже далекою від альтруїзму, на якому найчастіше тримається сучасна школа. Проте, саме вони ближчі до сучасного школяра. Об’єднати досвід і молодість, глибокі знання й готовність сприймати все нове – запорука успіху організації освітнього процесу у закладі.

Ми вважаємо, що щасливий кінець історії – це коли «усі потоваришували». Саме тому важливо було створити колектив однодумців, що мають корпоративно-значимі уявлення.

Ломка стереотипів поведінки, перегляд системи морально-етичних цінностей в умовах переходу до ринкової економіки – усе це фактори, які неодноразово змушують кожного з нас замислюватись над проблемами ефективного навчання та виховання молоді.

Кілька слів щодо педагогічної майстерності й авторитету викладача як складових його успішної просвітницько-виховної діяльності та вміння його включатися у педагогічну діяльність.

Стародавні греки вчили, що дитина – це не посудина, яку треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити. Як зробити це в умовах сьогодення? Адже не слід забувати, що освіта – дуже важливий чинник успішного функціонування суспільства, який впливає на всі аспекти його життя: моральний, соціальний, і зрештою, - економічний.

Говорити про якість освіти стало модним. Причому шарм нинішньої моди визначають так звані базові компетенції особистості. Мода ця виглядає поки що багато в чому досить поверхневою але, напевно, має далеко не випадкові причини. Імовірно, цими категоріями поступово почнуть користуватися серйозніше й докладніше, і тоді вони ставатимуть або корисним робочим інструментом у шкільній справі, або послужать джерелом нових науково-адміністративних знущань над нею.

Професійна компетентність, на думку Т.Г. Браже, є багатофакторним явищем, яке включає в себе систему знань і вмінь вчителя, його ціннісні орієнтири, інтегровані показники його культури (мова, стиль спілкування, ставлення до себе та до власної діяльності).

На думку адміністрації, теоретична підготовленість передує практичній роботі і передбачає одержання суб’єктивно значущих знань, які допоможуть педагогові створити не тільки образ виховного результату, а й систему засобів або технологію досягнення поставленої мети.

Навчити вчителя затвердженому набору компетенцій важко не лише тому, що немає викладачів, здатних це зробити, а й тому, що вибір значимих для своєї професійної позиції компетенцій дуже залежить від особистісних здібностей і світогляду вчителя, а ламати й те, і інше, звісно, безперспективно.

Формування компетенцій можна розуміти колективно-розподілено. Хтось із учителів краще формує комунікативну культуру, хтось більше здатний до створення умов для опанування дітьми дослідницьких навичок, хтось допоможе опанувати інформаційні технології. Тоді вибір набору відповідально формованих компетенцій – справа кожної школи, її творчого колективу.

Ми визначили два напрями відпрацьовування механізмів породження компетенцій. І обидва вони альтернативні стандартним схемам інспекції освітніх закладів. Перший напрям – розвиток інноваційного руху. Можливо, за дещо іншими принципами, ніж колись. Важливим є зв’язок освітнього результату з образом майбутнього, що розуміється в більш широкому соціокультурному контексті. Інший напрямок – розвиток участі батьків і місцевого співтовариства в управлінні школою, підтримка руху піклувальників. Адже саме зміна управлінського механізму школи впливає на її соціальну ефективність, на діяльну участь школярів у соціокультурному житті суспільства. Якщо в школі з’являється зацікавлений замовник, то й «міра включеності людини в діяльність» стає реальною.

Тренінг творчості допомагає виробити необхідні для творчої роботи вміння. Процес навчання й освіти повинні створювати механізм розвитку і взаємодії основних суб'єктів навчання.     

Дослідження показують доцільність використання тренінгів- п'ятихвилинок, застосування інших методик за умови, якщо вони в основному направлені на навчання мнемічним прийомам та їх використання, наприклад, прийом запам'ятовування.

Отже, креативне мислення духовної діяльності людини спрямоване на отримання нових результатів.

Оскільки виховувати творчу особистість може, безперечно, тільки творчий учитель, то з ними і були проведені педагогічні дискусії, засідання круглих столів за тематикою:         «Проблема розвиваючого навчання»,

«Організація роботи з розвитку творчих здібностей», «Комплексний підхід до формування творчих навичок з використання конспектів-схем», «Алгоритми розвиваючих можливостей учнів», акмеологічний практикум «Творчий потенціал учителя — шлях до виховання творчої особистості учня», науково- методична виставка «Вернісаж педагогічних ідей», Ярмарок творчих знахідок, презентація центру національного виховання «Зоряне коло».

Учитель зобов'язаний бути співтворцем, доброзичливо настроєним, бути розкутим, відкритим, подавати зразок творчого підходу до вирішення певної проблеми. Виховання любові до дітей залежить і від самоаналізу, самоосвіти, духовного удосконалення, адже кожній окремій особистості властиві певні ознаки її буттєвої активності.

 «Щоб дати учню іскорку світла - учителю треба виховати в собі сонце», - говорить народна мудрість. Практичне вирішення всіх доставлених завдань має можливість зрештою йти шляхом від освіченості розуму до освіченості душі, до буде мати наслідок - неповторну творчу особистість. А творчість - природна потреба людини, зокрема дитини. Чим більший лексикон людини, тим ширші його мовленнєві можливості, краща пам'ять, яскравіше проявляються креативно-критичні здібності.

Щоб бути творчим, слід мати і високий рівень здоров'я - інтелектуального, духовного, емоційного, соціального, особистісного і фізичного.

Специфіка педагогічної роботи полягає у тому, що основним знаряддям праці є власне особа педагога. Саме від рівня його педагогічної майстерності, зрілості, творчості, професіоналізму залежать результати його роботи, а отже, і кінцевий продукт його діяльності - ступінь навченості, готовності до професійної діяльності та внутрішній світ вихованця.

Ось так, поступовими управлінськими кроками, ми можемо наблизитися до розуміння й реалізації компетентністної якості освіти, за якою, можливо і криється благополуччя нашого життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Наявність

(так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2- 4 класи.

 

так

Міністерство освіти і науки України            (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України               (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)                2016 р.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи.

 

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)          2016 р.

Русский язык. Учебная программа для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения 2 – 4 классы.

так

Міністерство освіти і науки

України

(наказ № 1050)

2011р.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  2- 4 класи.

 

 

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

 

(зі змінами)               2016 р.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2- 4 класи.

 

 

так

Міністерство освіти і науки України   (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)                2016 р.

 

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи.

 

так

Міністерство освіти і науки України   (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)                2016 р.

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.  2 – 4 класи.

 

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

 

(зі змінами)                2016 р.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

так

Міністерство освіти і науки України   (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України   (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

так

Міністерство освіти і науки України «наказ № 1050»

Міністерство освіти і науки України «наказ № 948»

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

 Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

 

так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.

Так

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 1050)

Міністерство освіти і науки України  (наказ № 948)

2011р.

 

(зі змінами)               2016 р.

 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів .

«Українська мова. 59 класи»

 

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література.  5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма  з основ правознавства для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Так

Міністерство освіти і науки України

(лист №1/11-1969)

21.05.2008

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику у 2-4 класах)

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство.

 5 клас»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.

 

Так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

 

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»

 

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я.

5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура.        5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 1407)

23.10.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання.               5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»

так

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 804)

07.06.2017

Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки та профільного навчання. Курс «Основи медичних знань» для учнів 8-9 загальноосвітніх навчальних закладів

 

так

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України лист № 14.1/12-Г-58

27.01.2014

Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку «Школа проти СНІДу»

(автори: Воронцова Т.В., Оржеховска В.М., Пономаренко В.С.)

 

так

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України лист № 1.4/18-3169

04.08.2010

 

(оновлено 2016)

Навчальна програма курсу за вибором «Економіка» для 2–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(автори: О. В. Решетняк, І. Є. Тимченко, Ю. М. Лелюк, Т. І. Чорна, Л. М. Пужайчереда, Н. В. Бєскова)

так

Лист ІІТЗО

№ 14.1/12-Г-852

06.06.2014

Навчальна програма курсу за вибором «Патріотичні військово-спортивні ігри»

так

Лист ПТЗО

№14.1/12-Г-895

16.07.2015

 

 1. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками,

 рекомендованими МОН

 

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Наймену-вання видав-ництва, рік видання

Кількість примірників

1

2

3

4

5

необ-хідно

фак-тично

1

Українська мова

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.

Буквар

 «Освіта», 2012

 

34

36

1

Російська мова

Статівка В.І., Самонова О.І.

Російська мова (усний курс), (1-й рік навчання)

 «Генеза», 2012

 

34

35

1

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (1-й рік навчання)

 «Астон», 2012

 

34

34

1

Математика

РівкіндФ.М.,

Оляницька Л.В.

Математика

 «Освіта», 2012

 

34

41

1

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Природознавство

 «Генеза», 2012

 

34

41

1

Музичне мистецтво

Аристова Л.С., Сергієнко В.В

Музичне мистецтво

 «Освіта», 2012

 

34

41

1

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І., Грач С.К.

Образотворче мистецтво

 «Генеза», 2012

 

34

41

1

Трудове навчання

Сидоренко В.К. Котелянець Н.В.

Трудове навчання

 «Сиция», 2012

 

34

41

1

Основи здоров’я

 Бех І.Д. Воронцова Т.В.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2012

 

34

41

2

Українська мова

Вашуленко М.

Дубовик

Українська мова

 «Освіта», 2012

 

46

37

2

Українська мова

Науменко В.О.

Літературне читання

 «Генеза», 2012

 

46

37

2

Російська мова

Статівка В.І., Самонова О.І.

Російська мова (2 -й рік навчання)

 «Генеза», 2012

 

46

30

2

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (2 -й рік навчання)

 «Астон», 2012

 

46

34

2

Математика

Рівкінд Ф.М.

 

Математика

 «Освіта», 2012

 

46

37

2

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Сак Г.В.

Природознавство

 «Генеза», 2012

 

46

37

2

Мистецтво

Масол Л.М., Гайдамака

Мистецтво

 «Генеза», 2012

 

46

33

2

Трудове навчання

Сидоренко В.К. Котелянець Н.В.

Трудове навчання

 «Сиция», 2012

 

46

37

2

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Сходинки до інформатики

 «Освіта», 2012

 

46

37

2

Основи здоров’я

БехІ.Д.,Воронцова Т.В.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2012

 

46

37

3

Українська мова

Вашуленко М.С.,

Українська мова

 «Освіта», 2013

 

33

32

3

Українська мова

Науменко В.О.

Літературне читання.

 «Генеза», 2013

 

33

32

3

 

Російська мова

Самонова О.І. Статівка В.І.

 

Російська мова (3 -й рік навчання)

 «Генеза»,

2013

 

33

29

3

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (3-й рік навчання)

 «Астон», 2013

 

33

32

3

Математика

Ривкінд Ф.М.

Математика

 «Освіта», 2013

 

33

32

3

Природознавство

Гільберг Т.Г.,  

Природознавство

 «Генеза», 2013

 

33

32

3

Я у світі

Тагліна О.В.,

Я у світі

 «Ранок», 2013

 

33

32

3

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

 «Освіта», 2013

 

33

29

3

Образотворче мистецтво

 

Резніченко М.І.

Образотворче мистецтво

 «Богдан»,

2013

 

 

33

29

3

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

Трудове навчання

 «Сиция», 2013

 

33

32

3

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Сходинки до інформатики

«Освіта», 2013

 

33

32

3

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2013

 

33

32

4

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова

 «Освіта», 2015

 

25

15

4

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова

 «Освіта», 2015

 

25

15

4

Українська мова

Богданець-Білоскаленко Н.

Літературне читання

 «Грамотаа», 2015

 

0

15

4

Українська мова

Коченгіна М.В.

Літературне читання

 «Ранок», 2015

 

25

15

4

Українська мова

Коченгіна М.В.

Літературне читання

 «Ранок», 2015

 

25

37

4

Російська мова

Самонова О.І.

Статівка В.І.

Російська мова (4-й рік навчання)

«Генеза»,

2016

 

50

56

4

Російська мова

Анісімова В.О.

Російська мова (4-й рік навчання)

 «Перун», 2015

0

15

4

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (4-й рік навчання)

 «Астон» 2015

 

15

15

4

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (4-й рік навчання)

 «Астон» 2015

 

15

15

4

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (4-й рік навчання)

 «Астон» 2015

 

20

10

4

Математика

Богданович М.В.

Математика

 «Генеза», 2015

 

17

17

4

Математика

Богданович М.В.

Математика

 «Генеза», 2016

 

16

16

4

Математика

Богданович М.В.

Математика

 «Генеза», 2015

 

17

10

4

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Природознавство

 «Генеза», 2015

 

14

14

4

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Природознавство

 «Генеза», 2016

 

17

17

4

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Природознавство

 «Генеза», 2017

 

19

23

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

 «Основа», 2015

 

20

20

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

 «Основа», 2015

11

11

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

 «Основа», 2017

 

19

24

4

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

 «Освіта», 2015

 

25

14

4

Музичне мистецтво

Лобова О.В.

Музичне мистецтво

 «Школяр», 2016

 

25

15

4

Образотворче мистецтво

Резніченко

Образотворче мистецтво

 «Богдан», 2015

 

25

16

4

Образотворче мистецтво

Резніченко

Образотворче мистецтво

 «Богдан»,

2015

 

25

13

4

Трудове навчання

Технології

Веремійчик Г.М.

Трудове навчання

 «Генеза», 2015

 

25

15

4

Трудове навчання

Технології

Веремійчик Г.М.

Трудове навчання

 «Генеза», 2016

 

25

15

4

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Інформатика

 «Освіта», 2015

14

14

4

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Інформатика

«Освіта», 2016

16

16

4

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Інформатика

 «Освіта»,

2017

20

24

4

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2015

 

15

15

4

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2016

 

16

16

4

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон», 2017

 

19

23

5

Українська мова

 

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.

Українська мова

 

 «Грамота», 2013

 

29

33

5

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

 «Освіта», 2013

 

29

34

5

Іноземна Англійська мова

Карп’юк О.Д.

 

Англійська мова (5-й рік навчання)

 «Астон», 2013

 

29

32

5

Російська мова

Рудяков О.М.

 

Російська мова (5-й рік навчання)

 «Грамота», 2013

 

29

33

5

Зарубіжна (світова) література

Волощук Є.В.

Світова література

 «Генеза», 2013

 

29

33

5

Історія України

Власов.В.С.

 

Історія України

 «Генеза», 2013

 

29

33

5

Музичне мистецтво

Масол Л.М., Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

 «Сиция», 2013

 

29

33

5

Образотворче мистецтво

Масол Л.М., Калініченко О.В.

Образотворче мистецтво

 «Сиция», 2013

 

29

33

5

Математика

 

Тарасенкова Н.А.

Математика

 

 «Освіта», 2013

 

29

33

5

Природознавство

 

Коршевнюк Т.В.

Природознавство

 

 «Генеза» 2013

.

29

33

5

Трудове навчання

Технології

Сидоренко В.К.

Трудове навчання Обслуговуючі види праці

 «Сиция», 2013

 

14

16

5

Трудове навчання.

 Технології

Терещук Б.М.

 

Трудове навчання. Технічні види праці

 «Генеза», 2013

 

15

20

5

Інформатика

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.

Інформатика

 «Генеза», 2013

 

29

33

5

Основи здоров`я

Бех І.Д., Воронцова Т.В.

Основи здоров`я

 «Алатон», 2013

 

29

33

6

Українська мова

 

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.

Українська мова

 

 «Грамота» 2014

 

29

34

6

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

 «Освіта», 2014

 

29

34

6

Іноземна Англійська мова

Карп’юк О.Д.

 

Англійська мова (6-й рік навчання)

 «Астон», 2014

 

29

34

6

Російська мова

Рудяков О.М.

 

Російська мова (6-й рік навчання)

 «Грамота», 2014

 

29

32

6

Зарубіжна (світова) література

Волощук Є.В.

Світова література

 «Генеза», 2014

 

29

34

6

Всесвітня історія

Історія України

БандровськийО.Г.Власов.В.С.

 

Всесвітня історія

Історія України

 «Генеза» 2014

 

29

34

6

Музичне мистецтво

Масол Л.М., Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

 «Сиция» 2014

 

29

34

6

Образотворче мистецтво

Масол Л.М., Калініченко О.В.

Образотворче мистецтво

 «Сиция» 2014

 

29

34

6

Математика

 

Тарасенкова Н.А.

Математика

 

 «Освіта» 2014

 

29

34

6

Біологія

Остапченко Л.І.

Біологія

 «Генеза» 2014

 

29

24

6

Географія

 

Пестушко В.Ю.

Географія

 

 «Генеза» 2014

 

29

34

6

Трудове навчання

Технології

 

Сидоренко В.К.

Трудове навчання Обслуговуючі види праці

 «Сиция» 2014

 

10

17

6

Трудове навчання.

Технології

Терещук Б.М.

 

Трудове навчання. Технічні види праці

 «Генеза» 2014

 

19

17

6

Інформатика

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.

Інформатика

 «Генеза» 2014

 

29

34

6

Основи здоров`я

Бех І.Д., Воронцова Т.В.

Основи здоров`я

 «Алатон» 2014

 

29

34

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

 «Генеза» 2015

18

18

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

 «Генеза» 2016

6

14

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

 «Генеза» 2016

0

12

7

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

 «Грамота» 2015

 

18

18

7

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

 «Грамота» 2016

 

6

14

7

Іноземна

Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (7-й рік навчання)

 «Астон» 2015

 

14

14

7

Іноземна

Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (7-й рік навчання)

 «Астон» 2015

 

10

17

7

Російська мова

Коновалова М.В.

Російська мова (7-й рік навчання)

 «Основа» 2015

 

16

16

7

Російська мова

Коновалова М.В.

Російська мова (7-й рік навчання)

 «Основа» 2016

 

8

17

7

Зарубіжна (світова) література

Волощук Є.В.

Зарубіжна література

 «Генеза» 2015

 

13

13

7

Зарубіжна (світова) література

Волощук Є.В.

Зарубіжна література

 «Генеза»

2016

 

11

18

7

Історія України

Гісем О.В.

Історія України

 «Навчальна книга-Богдан» 2015

 

13

13

7

Історія України

Гісем О.В.

Історія України

 «Навчальна книга-Богдан» 2015

 

11

18

7

Всесвітня історія

Пометун О.І.

Всесвітня історія

 «Освіта» 2015

 

13

13

7

Всесвітня історія

Пометун О.І.

Всесвітня історія

 «Освіта» 2015

 

11

16

7

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Т.

Музичне мистецтво

 «Богдан» 2015

 

18

18

7

Музичне мистецтво

Масол Л.М.

Музичне мистецтво

 «СИЦИЯ» 2015

 

6

14

7

Образотворче мистецтво

Рубля Т.Є.

Образотворче мистецтво

 «Перун» 2015

 

 

14

14

7

Образотворче мистецтво

Рубля Т.Є.

Образотворче мистецтво

 «Перун» 2015

 

10

17

7

Математика

Бевз Г.П.

Алгебра

 «Генеза» 2015

14

14

7

Математика

Бевз Г.П.

Алгебра

 «Генеза» 2016

 

10

18

7

Математика

Бевз Г.П.

Алгебра

 «Генеза» 2016

 

0

22

7

Математика

Єршова А.П.

Геометрія

 «Ранок» 2015

 

18

18

7

Математика

Єршова А.П.

Геометрія

 «Ранок» 2015

 

6

14

7

Математика

Єршова А.П.

Геометрія

 «Ранок» 2015

 

0

23

7

Біологія

Остапченко Л.І..

Біологія

 «Генеза» 2015

 

18

18

7

Біологія

 Остапченко Л.І..

Біологія

«Генеза»

2016

 

6

14

7

Географія

Довгань Г.Д.

Географія

 «Ранок» 2015

 

17

17

7

Географія

Довгань Г.Д.

Географія

 «Ранок» 2015

 

7

14

7

Фізика

Сиротюк В.Д.

Фізика

 «Генеза» 2015

 

24

0

7

Хімія

Буринська Н.М.

Хімія

«Педагогічна думка»

2015

 

17

17

7

Хімія

Буринська Н.М.

Хімія

«Педагогічна думка»

2015

 

7

14

7

Трудове навчання (для хлопців)

Терещук Б.І.

Трудове навчання

 «Літера-ЛТД» 2015

 

16

8

7

Трудове навчання (для дівчат)

Терещук А.І.

Трудове навчання обслуговуючі види

 «Літера-ЛТД» 2016

 

0

7

7

Трудове навчання (для дівчат)

Ходзицька І.Д.

Трудове навчання для дівчат

 «Аксіома» 2015

 

8

9

7

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

 «Генеза» 2015

 

18

18

7

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

 «Генеза»

2016

 

6

14

7

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

 «Генеза»

2016

 

0

13

7

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон» 2015

 

18

18

7

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон» 2016

 

6

13

8

Українська мова

Єрмоленко С.Я.

Українська мова

 «Генеза» 2016

 

31

35

8

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

 «Грамота» 2016

 

31

35

8

Іноземна Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова (8-й рік навчання)

 «Астон» 2016

 

31

35

8

Російська мова

Баландина Н.Ф.

Російська мова (8-й рік навчання)

 «Знання України» 2016

 

31

35

8

Зарубіжна (світова) література

Ковбасенко Ю.І.

Зарубіжна література

 «Літера» 2016

 

31

35

8

Історія України

Сорочинська Н.М.

Історія України

 «Богдан» 2016

 

31

35

8

Всесвітня історія

Сорочинська Н.М.

Всесвітня історія

 «Богдан» 2016

 

31

35

8

Мистецтво

Масол Л.Л.

Мистецтво.

 «Генеза» 2016

 

31

35

8

Математика

Мерзляк А.Г.

Алгебра

 «Гімназія» 2016

 

31

35

8

Математика

Єршова А.П.

Геометрія

 «Ранок» 2016

 

31

35

8

Біологія

Страшко С.

Біологія

 «Генеза» 2016

 

31

35

8

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

 «Генеза» 2016

 

31

35

8

Фізика

Баряхтар В.Г.

Фізика

 «Ранок» 2016

 

31

35

8

Хімія

Попель П.П.

Хімія

 «Академія» 2016

 

31

35

8

Трудове навчання

Технології

Лещук Р.М.

Трудове навчання (хлопці)

 «Основа» 2016

 

15

18

8

Трудове навчання

(для дівчат)

Мачача Т.С.

Трудове навчання (для дівчат

 «Фоліо» 2016

 

16

22

8

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

 «Генеза» 2016

 

31

35

8

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон» 2016

 

31

35

9

Українська мова

Авраменко О.М.

Українська мова

 «Грамота» 2017

 

31

35

9

Українська література

АвраменкоО.М.

Українська література

 «Грамота» 2017

 

31

34

9

Іноземна Англійська мова

 Карпюк О.Д.

Англійська мова (9-й рік навчання)

 «Астон» 2017

 

31

34

9

Російська мова

Баландина Н.Ф

Російська мова (9-й рік навчання)

 «Ранок» 2017

 

31

34

9

Зарубіжна (світова) література.

Паращич В.В.

Зарубіжна література

 «Освіта» 2017

 

31

35

9

Історія України

Власов В.С.

Історія України

 «Грамота» 2017

 

31

35

9

Всесвітня  історія

Гісєм О.В.

Всесвітня  історія

 «Ранок» 2017

 

31

34

9

Правознавство

 

Ратушняк С.П.

Основи правознавства

 «Грамота» 2017

 

31

35

9

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

 «Фоліо» 2017

 

31

34

9

Математика

Мерзляк А.Г.

Алгебра

 «Гімназія» 2017

 

31

34

9

Математика

Єршова А.П.

Геометрія

 «Ранок» 2017

 

31

34

9

Біологія

Шаламов Р,В,

Біологія

 «Грамота» 2017

 

31

35

9

Географія

Надтока О.Ф.

Географія

 «Генеза» 2017

 

31

34

9

Фізика

Баряхтар В.Г.

Фізика

 «Ранок» 2017

 

31

34

9

Хімія

Ярошенко О.Г.

Хімія

 «Освіта» 2017

 

31

34

9

Трудове навчання(дівчата)

Ходзицька І.Ю.

Трудове навчання (дівчата)

 «Аксіома» 2017

 

15

15

9

Трудове навчання (хлопці)

Гащак В.М.

Трудове навчання (хлопці)

 «Генеза» 2017

 

16

17

9

Інформатика

 

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

 

 «Генеза» 2017

 

31

34

9

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

 «Алатон» 2017

 

31

34

           Даний вибір програмно-методичного матеріалу створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

 1. Відомості про інформаційне забезпечення

№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

Прим.

1.

Бібліотека

так

31,7

 

9789

 

в тому числі:

довідкової літератури

120

методичної  літератури

180

підручників  всього

4336

з них:

- 1-4 класів

- 5-9 класів

- 10-11(12) класів

 

1628

2708

0

2.

Книгосховище

так

14,4

 

 

3.

Зал для видачі літератури, суміщений з читальним залом

так

17,3

4

 

4.

Електронна бібліотека

так

 

 

 

 

5.

Інтернет

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпеченняІнформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

№ з/п

 

Місце знаходження

Загальна  площа

1

Навчальні приміщення

І поверх

235,9

2

Спортивна зала

І поверх

75,9

3

Навчальні приміщення

ІІ  поверх

357,2

4

Інші приміщення (майстерня, бібліотека, препараторська)

І-ІІ поверхи

 

177,0

 

 

Спортивний майданчик  -  5000 кв.м

 

 

Наказ                                                          № 73

від 01 червня 2021 р.

Про внесення змін до освітньої

програми школи на 2021-2022 н.р.

 

   У зв’язку зі  зміною освітньої програми для 4-го класу та іншим розподілом варіативної складової 5-9 класів

 

Наказую:

1.Внести зміни до типової освітньої програми КЗ «НСЗШ №14» шляхом:

1.1.Викладення пояснювальної записки в редакції згідно з додатком № 1 до наказу.

1.2.Зміни додатків № 1,2 до освітньої програми.

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                            Директор                        О.П. Фоміна

ДОДАТОК 1

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

 Нікопольської гімназії № 14 Нікопольської міської ради

на 2021 – 2022  навчальний рік

           Робочий навчальний план складено на виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898, Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти,  затверджений  наказом  Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 №2205.

Згідно зі Статутом Нікопольська гімназія № 14 Нікопольської міської ради має таку структуру:

  -  І рівень повної загальної середньої освіти (1 – 4 класи);

- ІІ рівень повної загальної середньої освіти (5 – 9 класи).

Мова навчання - українська.

Мережа складається  із  12 класів, 331 учня. 

             Робочий навчальний план закладу на 2021-2022 навчальний рік складено згідно Типових освітніх програм , затверджених Міністерством освіти і науки України,   а саме:        

 

№  додатку робочого навчаль-ного плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1,

2,

3,

4-А,

   4-Б

 

з українською мовою навчання

 

 Типова освітня програма  розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

№ 2

5,

6-А,

6-Б,

7,

8-А,    8-Б,      9

з українською мовою навчання

 

Додаток №1 Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018р.     № 405)

 

 ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Робочий навчальний план Нікопольської гімназії №14 охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на  вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

         При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

 

 Індивідуальні консультації  та групові заняття

 

З метою забезпечення Державного стандарту початкової  та базової загальної освіти виділено додаткові години  на групові заняття:

 

Клас

Кількість годин

1,2,3,4-А, 4-Б (українська мова)

+0,5

1,2,3,4-А, 4-Б (математика)

+0,5

5 (математика)

+1

 6-А, 6-Б (математика)

+0,5

7 (хімія)

+0,5

8-А, 8-Б, 9 ( алгебра)

+0,5

8-А, 8-Б, 9 ( геометрія)

+0,5

 

 

Курси за вибором     

       

З метою ознайомлення учнів з основами економічних знань, оволодіння ними базовими економічними концепціями, формування у учнів світоглядного розуміння природи ринкових процесів та власного місця людини як дійової особи цих процесів за рахунок варіативної складової  введено курс за вибором  «Родинні фінанси» для учнів 5-го класу, «Фінансово-грамотний споживач» для учнів 6-го класу, «Фінансова культура» для учнів 7-го класу, «Прикладні фінанси» для учнів 8-го класу, «Економіка & фінанси» для учнів 9-го класу .

З метою  поглиблення знань про українську мову, літературу, історію, виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця за рахунок варіативної складової введено курс за вибором «Українознавство» для учнів 5-7 класів.

 

 

Клас

Назва курсу

Кількість годин

Програма

5

«Родинні фінанси»

1 год

Навчальна програма курсу за вибором «Родинні фінанси» для учнів 5 класу (авт.Ткаченко О.В., Довгань А.І. та ін..) за загальною редакцією доктор економічних наук професора Сможенко Т.С.)                               (лист ІМЗО від 28.01.2020 р.                         № 22.1/12-Г-84)

6-А, 6-Б

«Фінансово-грамотний споживач»

1 год

Навчальна програма курсу за вибором «Фінансово- грамотний споживач» для учнів 6 класу (авт.Ткаченко О.В., Довгань А.І. та ін..) за загальною редакцією доктор економічних наук професора Сможенко Т.С.)                  (лист ІМЗО від 28.01.2020 р.                       № 22.1/12-Г-82)

7

«Фінансова культура»

1 год

Навчальна програма курсу за вибором «Фінансова культура» для учнів 7 класу (авт.Ткаченко О.В., Довгань А.І. та ін..) за загальною редакцією доктор економічних наук професора Сможенко Т.С.)                               (лист ІМЗО від 28.01.2020 р.                          № 22.1/12-Г-81)

8-А, 8-Б

«Прикладні фінанси»

1 год

Навчальна програма курсу за вибором «Прикладні фінанси» для учнів 8 класу (авт.Ткаченко О.В., Довгань А.І. та ін..) за загальною редакцією доктор економічних наук професора Сможенко Т.С.)                               (лист ІМЗО від 28.01.2020 р.                         № 22.1/12-Г-80)

9

«Економіка & фінанси»

1 год

Навчальна програма курсу за вибором «Економіка & фінанси» для учнів 9 класу (авт.Ткаченко О.В., Довгань А.І. та ін..) за загальною редакцією доктор економічних наук професора Сможенко Т.С.)                               (лист ІМЗО від 28.01.2020 р.                         № 22.1/12-Г-96)

5,

6-А, 6-Б  

«Українознавство»

1 год

Навчальна програма «Українознавство» (автори-укладачі А.Цапко, Т.Бойко, О.Газізова)       (лист МОН від 10.08.2020 №1/11-5310)

 

 

Факультативи

З метою  формування в учнів комунікативної компетентності, умінь та навичок мовленнєвої діяльності, розвитку творчих здібностей  для учнів 5-9 класів за рахунок варіативної складової введено факультатив «Російська мова».

 

Клас

Назва факультативу

Кількість годин

Програма

5,

6-А, 6-Б,

7,

8-А, 8-Б, 9

«Російська мова»

1 год.

Навчальна програма факультативного курсу для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою «Російська мова 5-11 клас (автор Крюченкова О.Ю.) (лист ІМЗО від 29.08.2018р. №22.1/12-Г-806)

 

 

 

 

Додаток 1

 

Робочий навчальний план Нікопольської гімназії №14 на 2021-2022 н. р.

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

у класах

 

 

 

1-А

2-А

3-А

4-А

4-Б

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

7

7

7

35

Іншомовна

Англійська мова

2

3

3

3

3

14

Математична

Математика

4

4

5

5

5

23

Я досліджую світ

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

15

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

5

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

1

4

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

5

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

5

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Усього

 

19+3

21+3

22+3

22+3

22+3

106+15

Групові заняття:

1

1

1

1

1

5

українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

математика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

23

111

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

26

126

 

 

 

Додаток 2

Робочий навчальний план Нікопольської гімназії №14 на 2021-2022 н. р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

6-А

6-Б

7-А

8-А

8-Б

9

Разом

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2

2

2

19

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

14

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

3

21

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

14

Суспільство-знавство

ІсторіяУкраїни

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

8,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

6

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

-

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

-

4

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

1

3

Математика

Математика

4

4

4

-

-

-

-

12

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

8

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

8

Природоз-навство

Природознавство

2

-

-

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

2

2

12

Географія

-

2

2

2

2

2

1,5

11,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

3

9

Хімія

-

-

-

1,5

2

2

2

7,5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

10

Інформатика

1

1

1

1

2

2

2

10

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

7

Фізична культура**

3

3

3

3

3

3

3

21

Разом

23,5+3

26,5+3

 

26,5+3

 

28+3  

28,5+3

28,5+3

30+3

191,5+21

Додатковий час на навчальні пред-мети,  факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

 

3,5

 

3,5

 

2,5

3

3

 

3

    22

 

Курси за вибором

2

2

2

1

1

1

1

10

«Родинні фінанси»

1

-

-

-

-

-

-

1

«Фінансово-грамотний споживач»

-

1

1

-

-

-

-

2

«Фінансова культура»

-

-

-

1

-

-

-

1

«Прикладні фінанси»

-

-

-

-

1

1

-

2

«Економіка & фінанси»

-

-

-

-

-

-

1

1

«Українознавсво»

1

1

1

-

-

-

-

3

Факультативи

1

1

1

1

1

1

1

7

Російська мова

1

1

1

1

1

1

1

7

Групові заняття:

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

5

математика

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

1,5

алгебра

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

геометрія

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

хімія

-

-

-

0,5

-

-

-

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

31

32

33

33

33

221

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

 

30+3

 

30+3

 

30,5+3

 

31,5+3

31,5+3

 

33+3

213,5+

21

 

Директор                                        О.П. Фоміна