"НІКОПОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ №14 НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Річний звіт керівника про діяльність навчального закладу

Звіт

директора комунального закладу

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14»

за роботу колективу у 2020-2021 н.р.

 

У 2020/2021 навчальному році робота педагогічного  колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Річного плану роботи школи на 2020/2021 н.р., реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, що регламентують роботу навчального закладу. Заклад освіти  здійснював  свою  діяльність відповідно до Статуту та Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад». Враховуючи надбання освітньої галузі регіону, сучасні тенденції розвитку суспільства, педагогічний колектив школи працює над створенням моделі освіти, яка б формувала творчу особистість, сприяла становленню громадянина і патріота, давала рівний доступ кожному для здобуття якісної освіти.

Загальні відомості про навчальний заклад:

Керівник

Фоміна Олена Павлівна, директор школи, 1972 р.н., вища (1997), Криворізький державний педагогічний інститут, вчитель української мови та літератури, стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж керівної роботи – 12 років.

Заступник керівника

Ядрьонова Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 1978 р.н., Кіровоградський педагогічний університет (2002 р.), вчитель математики та інформатики, стаж педагогічної роботи – 19 років, стаж керівної посади – 7 років.

Рік заснування закладу

1947

Тип закладу

Загальноосвітній навчальний заклад I-ІІ ступеня

Приміщення

нетипове

Площа будівель (кв.м.)

1400 кв.м.

Кількість навчальних класних кімнат, з них навчальних кабінетів

Навчальних класних кімнат – 13, з них 13 навчальних кабінетів

Форма власності

Комунальна

Орган управління освітою

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

Проектна потужність закладу

320 учнів

Фактично дітей:

всього

337

у 1-4 класах

151

у 5-9 класах

186

Дошкільного відділення

0

Кількість комплект-класів:

всього

12

1-4

5

5-9

7

дошкільного

0

індивідуальне навчання

2

В навчальному закладі працюють:

педагогічних працівників

20

технічного персоналу

10

медичних працівників

1

інших

0

Мова навчання

Українська

Повна юридична та поштова адреси

вул.Гайдамацька, 33, м. Нікополь, 53200

Е-mail

[email protected]

 

 

 

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Загальний стан будівлі та приміщень закладу задовільний. Будівля нетипова, двоповерхова, , введена в дію у 1949 році, забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу дітей. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу в школі здійснюється з урахуванням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці та інших нормативно-правових документів.

Технічні паспорти будівель в наявності, які зроблені у листопаді 2017 року.

Проектна потужність - 320 учнів, на початок 2020-2021 н.р. навчалося 332учня. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, що сприяє навчанню та розвитку учнів школи. Естетичне оформлення приміщення навчального закладу здійснено відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання учнів ЗНЗ у школі наявні діючі внутрішні туалети окремо для хлопчиків та дівчаток. Для забезпечення гарячого водопостачання у туалетах в наявності водообігрівачі.

Усі приміщення закладу освітлені природним та штучним світлом, яке відповідає відповідним вимогам.

На початок кожного навчального року оформляється акт готовності до роботи у новому навчальному році. Постійно здійснюється контроль за станом будівель і приміщень та утриманням їх у відповідності до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Адміністрацією, класними керівниками щорічно проводиться контрольний огляд навчальних кабінетів, спортивної зали та спортивних майданчиків.

Загальний стан будівель, системи водопостачання, каналізації та електромережі у належному стані. У 2017 році зроблено капітальний ремонт всіх мереж, утеплено будівлю, новий фасад, зроблено благоустрій шкільної території.

Навчальні заняття проводяться в 13 обладнаних навчальних кабінетах: 5 - кабінети початкових класів, 8 - предметних. Заклад має бібліотеку, кабінет ІКТ, медичний кабінет, кабінет директора, заступника директора, учительську, спортивну залу, їдальню. 

Навчальні кабінети у достатній кількості забезпечені ростовими меблями.

У закладі є апаратура для проведення масових заходів.

          У шкільному підрозділі функціонує пристосована спортивна зала , яка відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У наявності необхідний для виконання навчальної програми спортивний інвентар та спортивне обладнання, які знаходяться в належному для використання стані.

            У закладі функціонує бібліотека .Приміщення бібліотеки оформлено естетично.

Медичне обслуговування учнів здійснюється медичною сестрою.  Медична документація на учнів знаходиться в належному стані й зберігається у медичному кабінеті медичною сестрою.

Їдальня розрахована на 40 посадкових місць.

          У закладі  створено належні санітарно-гігієнічні, технічні, організаційні умови навчання учнів. Технічні показники приміщень закладу (температура, світловий режим, повітряний режим, забезпеченість меблями відповідно до вікових особливостей дітей, санітарно-гігієнічний стан дозволяють вести навчально-виховний процес в безпечному для здоров'я вихованців режимі. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, їдальні - задовільний.

 

ІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення  здійснено в повній відповідності з навчальним  робочим планом школи  та п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 20 педагогічних працівників.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників у повному обсязі задовольняє освітні потреби учнів і здійснює організацію навчально-виховного процесу у відповідності до навчального плану.

Якісний склад педагогічних працівників залишається стабільним: звання «старший учитель» мають 3 учителі, «спеціаліст» – 7 учителів,  4 учителі мають І кваліфікаційну категорію, 1 учитель -  ІІ кваліфікаційну категорію,8 учителів – вищу кваліфікаційну категорію.

Наради та педради сплановані і проводяться згідно річного плану роботи школи. Книга протоколів засідань педагогічної ради прошита, пронумерована та скріплена підписом і печаткою директора школи.

Накази щодо організації атестації та наслідків атестації педагогів видаються адміністрацією школи вчасно, у визначені терміни. Використовується практика позачергової атестації. У закладі в наявності перспективні плани атестації та перепідготовки педагогічних працівників до 2025 року. Щорічно складається циклограма проведення атестації вчителів. Питання з атестації та проходження курсової перепідготовки розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

Книга протоколів засідань атестаційної комісії прошита, пронумерована та скріплена підписом і печаткою директора школи.

Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організовується таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічних працівників. Копії свідоцтв про курсову перепідготовку зберігаються в особових справах учителів.

 100% вчителів володіють основами роботи з персональним комп’ютером. Постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес шляхом навчання на тематичних курсах.

Центром методичної роботи навчального закладу є методична рада. Для організації й проведення методичної, педагогічної, науково-дослідної роботи з учителями, в навчальному закладі функціонує 2 методичних об’єднання: суспільно-гуманітарних дисциплін та вчителів початкових класів, творча група класних керівників.

Річні плани методоб’єднань, творчої групи  у наявності, затверджені підписом та печаткою директора школи. Документація ведеться відповідно до вимог та містить в собі протоколи та виступи вчителів на засіданні ШМО. Для активізації творчого потенціалу вчителя проводяться круглі столи, вебінари, семінари з обміну досвідом.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Стратегічною метою розвитку школи як загальноосвітнього навчального закладу є перетворення її в адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану. Школа працювала за скоригованою структурою навчального року, 5-денним режимом роботи.

Стратегічними напрямками розвитку початкової освіти залишаються особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної. Вчителі початкової школи взяли активну участь в обговоренні та коригуванні навчальних програм для початкової школи, вироблені рекомендації були надіслані на відповідний сайт МОН України.

Забезпеченість підручниками по школі  100 %.

Педагогічний колектив у 2020/2021 навчальному році розпочав працювати над науково-методичною  проблемою « Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях з активною громадською позицією, самовдосконалення вчителя й учня, розвиток їхньої особистості в умовах розбудови нової української школи (НУШ)».
         Виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямах: національно-патріотичне, правове, фізичне, еколого-натуралістичне, превентивне, художньо-естетичне та родинно-сімейне виховання.

 

IVАналіз роботи НУШ

Нова українська школа, впровадження якої розпочалося 1вересня 2018 року, мало на меті формувати нову  успішну людину. Успішність людини  в наш час передбачає наявність громадянської та соціальної компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, вміння навчатися впродовж життя й критичне мислення, підприємливість та інноваційність. І всі ці компетентності знайшли своє відображення в концепції Нової української школи.

У 2020-2021 н.р. у КЗ «НСЗШ №14» продовжили свою роботу у концепції НУШ 56 учнів – 3-А та 3-Б класів, 32 учня 2 класу та 33 учні 1 класу.

І семестр для дітей 1 класу був присвячений адаптації в новому освітньому просторі.

Для успішної адаптації класовод :

-  враховувала вікові і індивідуальні психологічні особливості дітей;

- демонструвала віру в успіх дитини;

- запобігала груповій критиці дитини або її робіт, а також не порівнювала її помилок з постійними успіхами інших учнів;

- вказувала на помилки, намічаючи шлях до успіху;

- акцентувала увагу на успіхах учня, перемогах;

- створювала ситуації успіху;        

- надавала емоційну  підтримку учням словами, поглядом, дотиком;

- уроки організовувувала  лише на позитивних емоціях;

- не допускала ситуації стресу на уроках;

- використовувала ігри, наочність, сучасний роздатковий матеріал тощо.

Адаптація пройшла успішно.

 За цей навчальний рік вчитель Степанченко Любов Анатолівна широко застосовувала інновації, урізноманітнювала діяльність новими засобами навчання. Наприклад, ЛЕГО – конструктор – гарна альтернатива рахунковим паличкам, фішкам для звукового аналізу. “Родзинка” ЛЕГО в тому, що дитина поєднує розумові та практичні дії.

Першокласники читають у межах вивчених літер, швидко рахують. А ще – вільно і зв’язано висловлюють свою думку, готові її відстоювати та аргументувати. Вчитель радила батькам навчатись по-новому й виховувати майбутнє покоління країни.

Вчитель 2-го класу Полякова Тетяна Вікторівна удосконалювала навички учнів читати з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, співпрацювати з іншими людьми.

Діти разом з вчителем усе досліджували, спостерігали, вивчали. І врешті створювали спільні продукти у школі: макет школи, побудований з ЛЕГО, власні книжечки, фотоколлажі та інсценізації уривків вивчених творів. У центрі роботи стоїть дитина. 

Тетяна Вікторівна активно впроваджує в своїй роботі медіа. НУШ покликана підготувати учнів до життя в суспільстві, навчити практичних навичок, які допоможуть їм у повсякденні. У світі, яким керує інформація, дитина мусить вміти її критично оцінювати, знати, яким джерелам можна довіряти, що таке фейкові новини та як захиститися від маніпуляцій. Сучасні діти мають справу з інформаційним простором з найменшого віку (через ґаджети, телебачення, зовнішню рекламу тощо). Тому вони повинні знати, що таке медіаграмотність уже в початковій школі.

Учні мають набути навичок, пов’язаних із медіапродуктами. Медіаосвіта допомагає школярам критично мислити, вчитися шукати й перевіряти інформацію, аналізувати медіаповідомлення і самостійно створювати такі медіапродукти.

Учні 3-А та 3-Б класів разом з класоводами Боцян Ольгою Степанівною та Єфімчук Катериною Олегівною перейшли до другого циклу початкової освіти. Основними формами навчання є уроки різних типів, екскурсії, проекти та інші форми. Особлива увага приділяється груповій роботі. Пріорітетними методами навчання є дослідницькі, творчі, проблемно-пошукові. Домашні завдання мають диференційований характер.

Велика увага приділяється розвитку критичного мислення. Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки – це твої дії та дії твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично – означає правильно поставити запитання, спрямувати увагу в правильне русло, вчити робити висновки та знаходити рішення.

Вчителі  створюють ситуацію успіху для розвитку особистості дитини; надають можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомогають дитині зрости в умовах успіху; дають відчути радість від здолання труднощів; допомогають зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, завжди необхідно докладати зусиль.

Учням подобається створювати кластери, постери, асоціативні кущі, фішбоуни тощо.

Технічне забезпечення класів – ноутбуки, телевізори, принтер, ламінатор, проектори та підключення до Інтернету – звісно, дуже полегшують роботу.

 Попереду ще довгий шлях. Але дітки, які навчаються за принципами “Нової української школи”,– зовсім інші. Вони щасливі від того, що стали школярами: із задоволенням ідуть щоранку до школи, легко комунікують один з одним та дорослими, що їх оточують у школі. Водночас сформованість навчальних навичок абсолютно не відстає від “загальноприйнятого”.

Кожен  клас НУШ – це єдиний організм, міцна спільнота, яка вміє та охоче працює разом.

 

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

На виконання Указу Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» у школі забезпечується соціальний захист дітей пільгових категорій:

·                       дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування -  29;

·                        дітей-інвалідів – 6

·                        дітей, батьки яких беруть/брали участь в АТО - 11

·                        кількість дітей з багатодітних сімей - 117

·                        кількість малозабезпечених сімей -  27

·                        15 дітей вимушених переселенців;

Особлива увага приділялась роботі з дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням. Діти-сироти та діти, які залишились без батьківського піклування протягом навчального року на підставі заяв опікунів забезпечені єдиними квитнами на 100%, за рахунок бюджетних коштів  учні забезпечено шкільною формою,  спортивною формою.

Для забезпечення соціального захисту учнів створені соціальні паспорти класів, що оновлюються кожного семестру, ведеться банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється, зокрема у вересні, січні та червні поточного року.  Двічі на рік класними керівниками проводиться обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окремо ведеться банк даних щодо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги. Дітей з сімей, що потрапили у СЖО по школі - 11. На кожну дитину, яка перебуває на обліку, складено індивідуальний план роботи. Постійно дітям та батькам надається індивідуальні психологічні, соціально-педагогічні та інформаційні послуги. Постійно проводиться рейд-перевірка житлово-побутових умов дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Дітей соціально-незахищених категорій залучено до відвідування гуртків та секцій на безоплатній основі.

 

VI.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.      Щодо  надходження та використання бюджетних коштів

за 2020 – 2021 н.р.

За рахунок  міського бюджету :

- дезактин - 2000,00 грн.;

-  придбання медичних масок, антисептиків – 17000,00;

- стипендія  – 1800,00 грн;

- обрізка дерев – 3400,00 грн.

 

2.     Щодо  надходження та використання спонсорських ( батьківських) коштів за 2020 – 2021 н.р.

За рахунок  батьківських  коштів було придбано:

- шафи – полички для класних кімнат 3-А та 4 кл.;

На товари складено акти передачі та поставлено на облік матеріальних цінностей.

 

VIІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

        Для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти адміністрацією школи створені належні умови. В закладі прослідковується дієва система діяльності педагогічного колективу і контролю з боку адміністрації щодо охоплення 100% навчанням дітей шкільного віку.

        Адміністрацією закладу створена навчально-матеріальна база, кадрове забезпечення та наявна система управління навчально-виховним процесом, що дозволяє реалізувати державні вимого щодо надання якісної освіти та виконання інформаційно-методичної та навчально-виховної роботи на загальнодержавному рівні. Колектив працює над впровадженням нового змісту засобів і технологій навчання, по зміцненню матеріально-технічної бази, оснащенню та поповненню інформаційної бази, реально й об’єктивно оцінює свою діяльність, розуміє проблеми й працює над їх вирішенням.

Підводячи підсумки діяльності навчального закладу слід зазначити, що створенню позитивного іміджу закладу сприяють:

-                   єдністю діяльності вчителів, учнів і батьків

-                   ефективність навчального процесу;

-                   високий рівень виховної діяльності;

-                   кадровий потенціал навчального закладу.

Вважаємо, що зміцнення і покращення матеріально-технічної бази сприятиме зростанню іміджу школи та заохоченню учасників навчально-виховного процесу до інноваційних кроків, творчого пошуку у вирішенні основних завдань сучасної освіти. Школа – це місце, де народжується завтрашній день нашої країни, формується її майбутнє, і в нашій школи, як і в будь-якому навчальному закладі, ми намагаємося дати знання учням та підготувати їх до дорослого життя.

Пріоритетні напрями навчального закладу на 2021-2022 н.р.:

- створення освітнього простору, в якому учень має освоїти навчальний матеріал на рівні, що забезпечуватиме його використання у виборі професійної освіти та у житті;

- підготовка випускника, здатного усвідомити свою індивідуальну цілісність, соціально адаптованого, професійно зорієнтованого, який має духовні та моральні переконання.

- продовжити роботу по наданню якісних освітніх послуг та належну підготовку учнів до здачі ДПА ;

-  організація контролю над забезпеченням учнів якісним харчуванням;

-  профілактична та роз’яснювальна робота з батьками щодо організації навчально-виховного процесу та посилення відповідальності за навчання, виховання та розвиток дитини;

-  здійснення заходів, спрямованих на захист дітей від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності, безпритульності, негативних проявів серед неповнолітніх;

 

- активізувати роботу по залученню учнів різних вікових категорії до участі в конкурсах, проектах .