"НІКОПОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ №14 НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Методична робота

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ:   ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

 

І етап: Діагностично-організаційний  (підготовчий) (2015-2016 н. р. )

-          Конкретизація проблеми, планування роботи творчих груп.

-          Вивчення наукової, педагогічної, методичної літератури, з проблеми вивчення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі;

-          створення «банку інформації» з проблемної теми;

-          діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;

-          аналіз кадрового забезпечення.

 

 ІІ етап: Організаційно-моделюючий (2016- 2017 н. р.)

-          Наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку;

-          відбір пакету методів і методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп;

-          розробка та впровадження інноваційних моделей розвиткового освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадянської активності учнів;

-          мотиваційне забезпечення освіти.

 

 

   ІІІ етап: Діяльнісно-апробаційний (практичний) (2017- 2018 н.р.)

 

-          Впровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства;

-          впровадження новітніх інноваційних стратегій і конкретних технологій соціалізації;

-          використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання творчого потенціалу учнів;

-          запровадження здоров’язберігаючих технологій, спрямованих на зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учнів. 

 

ІVетап: Результативно-узагальнюючий (коригуючий) (2018-2019 н.р.)

-          Відпрацювання, вивчення результативності та ефективності 

впровадження діючої моделі соціально-орієнтованого освітнього простору в 

педагогічну практику через інноваційні методичні форми різної спрямованості;

-          аналіз вивчення динаміки особистісних переорієнтацій педагогів.

-          аналіз та корекція набутого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження.

 

V етап: Презентаційний  (підсумковий)(2019-2020 н.р.)

-          Підбиття підсумків роботи над проблемою;

-          моніторингування ефективності роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації учнів ;

-          узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.