"НІКОПОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ №14 НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої

освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту

повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

1.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти:

       

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

21

21

 

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

21

21

 

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

2

 

2.Інформація про якісний склад педагогічних працівників:

 

Наймену-вання навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Наймену-

вання  посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (результати останьої атестації, рік)

 

Педагогічний стаж  (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування  закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Українська мова та література

Фоміна Олена Павлівна

Директор

Криворізький педагогічний інститут,1997 р.. Філологія,вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді, 2017р.

16 тарифний  розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №699 ,

15.05.2014р.,

курси керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів української мови та літератури.

 

Вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2015р.

14 тарифний розряд

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №699 ,

15.05.2014р.,

курси керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів української мови та літератури.

Математика

Ядрьонова Світлана Миколаївна

Заступник директора з НВР

Кіровоградський державний педагогічний

університет,2003р..

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Вчитель математики та основ інформатики

Відповідає займаній посаді, 2017р.

16 тарифний  розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

16р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6139 ,

09.10.2015р.,

курси заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів , вчителів математики та основ інформатики.

 

Вчитель математики

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2016р.

14 тарифний розряд

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6139 ,

09.10.2015р.,курси заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів , вчителів математики та основ інформатики.

Українська мова та література , економіка

 

Джежеря Ольга

Олександрів-на

Вчитель української

мови та літератури

Криворізький державний університет, 2000р..

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Мелітопольський державний  педагогічний університет , 2010 р.. Початкове навчання, викладач педагогіки і методик початкового навчання

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

 

24р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 1663-17,

08.06.2017р.,

курси вчителів української мови та літератури.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 8298/02

16.12.2016р.,

курси вчителів економіки, основ споживчих знань та фінансової грамотності.

 

Англійська мова

Савченко Оксана

Леонідівна

Вчитель англійської

мови

Дніпропетровський

державний університет,1998 р.. Англійська мова та література, філолог, викладач англійської мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2014р.

13 тарифний розряд

25р

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 41682253/3985,

06.06.2018р.,

курси вчителів англійської мови.

 

Російська мова , зарубіжна література

Репешко Інна Юріївна

 

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Криворізький

педагогічний  інститут,1997 р.. Російська мова та література, вчитель російської мови та літератури

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

2018р.

14 тарифний розряд

26р

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 41682253/231,

26.01.2018р.,

курси вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури.

 

 

 

Математика, фізика

Колесникова Ніна Йосипівна

Вчитель математика та фізики

Джезказганський педагогічний інститут,1980 р.

Загальнотехнічні дисципліни та трудове навчання з додатковою спеціальністю фізика, вчитель трудового навчання і фізики

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель»,

2015р.

14 тарифний розряд

47р

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №885 ,

28.11.2014р.,

курси вчителів фізик, астрономії, який додатково викладає математику.

 

 

 

 

 

 

Біологія, хімія.

Дегтянникова Ольга Миколаївна

Вчитель біології

Вища. Мордовський державний педагогічний інститут, 1989р.

Біологія, вчитель біології

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2017р.

13 тарифний розряд

 

27р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 5788,

22.09.2017р.,

курси вчителів біології, хімії та природознавства.

 

Географія,

історія,

право-

знавство, природо-

знавство,

україно-

знавство

Біловоденко Тетяна

Володимирів-на

 

Вчитель географії та історії

Мелітопольський

педагогічний університет,2004 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Географія.

Вчитель географії  та основ економіки. Організатор краєзнавчо – туристичної роботи

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

 

16р

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 41682253/970,25.04.2018р.,курси вчителів географії та економіки, природознавства.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 8470-16,

28.12.2016р.,

курси вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін.

 

Інформатика,

трудове

навчання

Чередниченко Анна

Віталіївна

Вчитель інформати-ки

 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім..Б.Хмельницького, 2017р.( базова вища).

Інформатика. Вчитель інформатики

 

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

4 р.

-

 

Фізична культура

 

Кисленко Валентина

Петрівна

Вчитель фізичної культури

Черкаський педагогічний інститут, 1973 р.

Фізичне виховання, вчитель фізичного виховання.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2017р.

13 тарифний розряд

 

45р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 2756-16,

22.04.2016р.,

курси вчителів фізичної культури.

 

 

Фізична культура

Кисіль Артем Дмитрович

Вчитель фізичної культури

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

2015 р.

«Спорт»., тренер із спорту, викладач фізичного виховання

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

4 р.

-

 

Початкові

класи

 

 

Боцян Ольга

Степанівна

Вчитель початкових класів

Нікопольське педагогічне училище,1988 р.

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Вчитель початкових класів і старша піонерська вожата (середня спеціальна).

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2015р.

11 тарифний розряд

26р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 946,

13.02.2015р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

 

Початкові

класи

 

Степанченко Любов

Анатоліївна

Вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут,2002 р.

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

14 тарифний розряд

28р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення № 10586

01.11.2013р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

Початкові

класи

 

Єрмола Олена

Вікторівна

Вчитель початкових класів

Київський державний педагогічний інститут, 1987р.

Педагогіка і методика виховної роботи. Методист виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя.

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2016р.

14 тарифний розряд

15р

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 24983906/ 2576, 14.04.2017р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

Початкові

класи

 

Полякова Тетяна

Вікторівна

Вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут,2009 р..

Початкове навчання, вчитель початкових класів.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»,

2015р.

13 тарифний розряд

 

21р.

 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 004 ,

24.10.2014р.,

курси вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

 

 

Початкові

класи

 

Єфімчук Катерина Олегівна

Вчитель початкових класів

 

Нікопольське педагогічне училище,2014р.

Початкова освіта, вчитель з початкової освіти, вчитель англійської мови початкових класах (середня спеціальна).

 

Запорізький національний університет,

2018р.

Філологія, вчитель англійської мови і літератури

(базова вища)

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

4 р.

-

 

Початкові

класи

 

Ядрьонова Анна Сергіївна

Вчитель початкових класів

Комунальний вищий навчальний заклад «Нікопольський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»,

2018р.

Початкова освіта,

вчитель з початкової освіти, вчитель інформатики в початкових класах

(середня спеціальна).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

11 тарифний розряд

0 р.

-

 

Основи здоров’я,

«Школа проти СНІДу» ,  образотворче мистецтво.

Перепадя Наталія

Едуардівна

 

Педагог- організатор

Нікопольське педагогічне училище,1986 р..

Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Вчитель початкових класів і старша піонерська вожата

(середня спеціальна).

 

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», 2015р.

Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»,

2014р.

11 тарифний розряд

23р.

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ДН 41682253/3231,

27.04.2018р.,

курси вчителів предмета «Основи здоров’я».

 

 

Початкові

класи,

біологія

Дорошенко Олена

Євгенівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний  університет,2003 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія, вчитель географії, біології та основ економіки. Організатор краєзнавчо – туристичної роботи.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»,

2015р.

12 тарифний розряд

 

14р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №6290 ,

16.10.2015р.,

курси вчителів біології, екології та природознавства.

 

Музичне мистецтво

Смирнова Тетяна Семенівна

Вчитель музичного мистецтва

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1991р.        Музика та співи, вчитель музики та співів середньої школи

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2015р.

14 тарифний розряд

33р.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікаційне посвідчення №3330 ,

28.03.2014р.,

курси вчителів музичного мистецтва.

 

Англійська

мова

Івлєва Алла Владиславів-на

Викладач іноземної мови

Запорізький державний педагогічний університет, 2000р.    Англійська мова та література, філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач німецької мови.

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2015р.

14 тарифний розряд

18р.

Запорізький національний університет.                 Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 000-339/16,

11.02.2016р.,

курси вчителів іноземних мов професійного спрямування .

 

Директор                                                                                  О.П. Фоміна